Spira

Nöjda konfirmander undviker gudstjänster

80 procent av konfirmanderna i Umeås församlingar uppfattade sin konfirmationstid som positiv. Det visar en enkätstudie som Luleå stift genomfört.
Men att gå på gudstjänster i framtiden lockar inte. Bara var tionde tänker gå regelbundet varje vecka eller månad.

Undersökningen, med 1 400 besvarade enkäter i Luleå stift, är den största som gjorts bland konfirmander i Sverige.

Lars-Eric Rännar, konfirmandkonsultent i stiftet, är positiv över att de allra flesta konfirmander känt sig sedda och bekräftade. Många tycker också att man pratat om saker som berör dem. Han anser att undersökningen visar att det som inte kyrkan satsar på i första hand - till exempel gemenskap och att se människor är man duktig på.

Men det vi satsat mycket på - det rituella och gudstjänsterna - det är vi kassa på, fortsätter han.

Var fjärde konfirmand i Umeå säger att de aldrig kommer att gå på gudstjänster i framtiden.

Samtidigt har få ungdomar fått vara delaktiga i att planera gudstjänsterna och undervisningen under konfirmationsläsningen, något som Lars-Eric Rännar beklagar.

Konfirmandtiden ska inte vara kunskapsförmedling i form av korvstoppning, utan den bör vara ett möte. Och vid ett samtal ska det inte bara vara en part som sätter agendan, säger han.

Under hösten 2002 kommer stiftet att ordna olika seminarier utifrån resultaten i undersökningen, bland annat ett med rubriken Trovärdig gudstjänst.

Dela

Konfirmander i Umeå stads kyrka

Bild: Peter Lindegren

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!