Spira

Frispråkig man vill delegera beslut

Det som mest rör sig i tankarna är hur det ska bli med Umeå landsförsamlings lokaler. Nu har vi funderat och arbetat med det här i flera år och vill få ett beslut, säger Lennart Marklund (c), som sedan tio år tillbaka är ordförande i kyrkorådet i Umeå landsförsamling.

Lennart tycker att församlingen skulle ha mer att säga till om när det gäller beslut om lokalerna i församlingen.

-Vi borde ha sista ordet - det är ju oss det berör!

Lennart Marklund är en frispråkig man, som inte tvekar att tala om vad han tycker. På det sättet kanske inte en typisk politiker, även om han varit politiskt engagerad ända sedan femtiotalet.

Kyrkopolitiken började Lennart med på åttiotalet, då som suppleant i kyrkofullmäktige. Han tycker att centerpartiet har den rätta kyrkliga ideologin. Den öppna folkkyrkan och arbetet med missions- och bönhus tar han fram som exempel.

-Men kyrklig politik ska egentligen inte handla om käbbel mellan de olika partierna, tycker han. I vårt kyrkoråd har vi sällan några större sådana bråk. När vi diskuterar gäller det mer personliga åsikter och övertygelser, inte partiets.

Helst inte samfällighet

Det politiska engagemanget är inte bara en sysselsättning för Lennart. Det har också hjälpt honom genom en svår period i hans liv. För fjorton år sedan drabbades han av en hjärtinfarkt och han kommer aldrig att glömma den dagen.

-Sjukdomen tvingade mig att tänka efter och det kyrkliga arbetet blev en hjälp, berättar Lennart.

Även om han fick dra ner en hel del på takten efter sin infarkt, hade han aldrig några planer på att lämna kyrkopolitiken.

Han sticker inte under stol med att det ibland fattats beslut han inte är nöjd med.

-Det här med den totala samfälligheten var ingenting jag ville ha, säger Lennart. Jag tycker att Umeå landsförsamling blev illa behandlad rent ekonomiskt i den uppgörelsen. Nu har det nog tyvärr gått för lång tid för att vi ska kunna dra oss ur den gemenskapen.

Han tycker också att det egna kyrkorådet skulle ha mer att säga till i frågan om vad som ska hända med församlingsgården; ska den renoveras eller ska det byggas en ny vid det som nu är pastorsexpedition?

-Det känns helt fel att de ska sitta i kyrkofullmäktige och besluta om någonting som ytterst angår oss, menar Lennart, som själv sitter med i kyrkofullmäktige, som ordinarie ledamot.

-Vi som sitter i kyrkorådet borde ha vetorätt!

Senast uppdaterad: 25 februari 2010

Dela

Lennart Marklund

Bild: Peter Lindegren

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!