Spira

En miljon kronor till tredje världen

Umeå är en av de första kyrkliga samfälligheterna i Luleå stift som planerar att ge en del av kyrkoavgiften i bistånd. I framtiden kan en miljon kronor varje år gå till behövande i tredje världen. Kyrkofullmäktige fattar 11 november beslut i frågan.

–Det är häftigt att tänka sig att vi jobbar i en världsvid organisation där vi kan hjälpa människor i andra delar av världen att få det bättre, säger Kristina Peterson, ekonomichef vid Umeå kyrkliga samfällighet.

När kyrkan fortfarande var en del av staten var det inte tillåtet att använda kyrkoavgiften till något utanför den egna församlingen. Men efter skilsmässan blev användningen av kyrkoavgiften friare. Umeå kyrkliga samfällighet bestämde sig för att utnyttja detta och utarbetade ett förslag till en biståndspolicy.

Uppmuntra till insamling

Ett argument mot att avsätta pengar i budgeten till bistånd har varit att det kan minska församlingarnas vilja att samla in pengar. Därför är policyn utformad så att samfällighetens bidrag ska spegla vad församlingarna vill samtidigt som det uppmuntrar dem att samla in ännu mer.

–Varje insamlad krona i församlingarna innebär en krona från samfälligheten. Om Ålidhems församling samlar in 100 000 kronor till Lutherhjälpen, då ger samfälligheten lika mycket till samma ändamål, berättar Kristina Peterson.

Taket är än så länge satt till en procent av kyrkoavgiften, vilket innebär en miljon kronor per år. Förra året samlade församlingarna och samarbetskyrkorna i Umeå in 860 000 kronor till internationell diakoni och mission, så ännu finns det finns utrymme att öka insamlingen.

Kyrkan i Umeå pionjärer

Inger Aasa Marklund, internationell sekreterare i Luleå stift, säger att hon är oerhört positiv till samfällighetens initiativ.

–Det visar att kyrkan i Umeå tycker det är viktigt att vara en del av den världsvida kyrkan och stödja arbetet där, säger hon.

–Att ge en del av kyrkoavgiften i bistånd är på gång i många församlingar och samfälligheter, men Umeå är en av de första.

Kyrkofullmäktige har ännu inte fattat något beslut om policyn, men Kristina Peterson är övertygad om att det blir ett ja vid sammanträdet den 11 november.

–Alla kyrkoråd i församlingarna har varit positiva och kyrkonämnden tycker att policyn är bra, så det enda som fattas är ett formellt beslut från kyrkofullmäktige.

Biståndspengarna kommer att gå genom Svenska kyrkans mission, EFS Mission, Lutherhjälpen och Svenska kyrkan i utlandet.

Dela

Många munnar att mätta.

Bild:  

På 16 meters djup finns vattnet, vem ska borra?

Bild:  

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!