Spira

Landsförsamlingen kvar

Umeå kyrkliga samfällighet ska se över hur inkomsterna från kyrkoavgiften fördelas mellan de olika församlingarna. Beslutet kan få landsförsamlingen att stanna i samfälligheten.

– Det finns ingen risk för utträde i nuläget. Vi har fått gehör för våra synpunkter, säger Lennart Marklund, kyrkorådsordförande i Umeå landsförsamling.

Landsförsamlingen har framför allt varit missnöjd med hur kyrkoavgiften fördelas mellan de olika församlingarna. Större delen av pengarna går till församlingarna utifrån hur många invånare de har, medan en mindre del fördelas efter antalet kyrkotillhöriga.

– Vi arbetar på en förändring, så att en större del av pengarna går till de kyrkotillhöriga, säger Lennart Marklund.

Eftersom landsförsamlingen har fler kyrkotillhöriga än samfälligheten i genomsnitt, skulle en sådan förändring ge dem mer pengar.

Församlingsgården på Backen har varit en annan stridsfråga mellan samfälligheten och landsförsamlingen. Församlingen har velat bygga nya lokaler vid prästgården, medan samfälligheten röstat för att rusta upp den församlingsgård som redan finns.

Ville ha konsekvensanalys

Missnöjet fick kyrkorådet i landsförsamlingen att för ett år sedan be stiftsnämnden i Luleå stift om hjälp med en konsekvensanalys, för att se hur församlingen skulle klara sig som egen samfällighet.

Stiftet inledde istället möten mellan landsförsamlingen och Umeå kyrkliga samfällighet för att se om konflikten inte kunde lösas på annat sätt. Samrådsmötena gick så pass bra att stiftet i oktober beslutade sig för att inte göra någon konsekvensanalys.

– Under utredningens gång har samfälligheten bemött oss på vissa punkter, som att fördelningsprincipen måste ses över, säger Lennart Marklund. Men när det gäller församlingsgården har vi fått finna oss i beslutet.

Extra ledamot i nämnden

Däremot har landsförsamlingen fått gehör för sitt önskemål om en extra ordinarie ledamot i tekniska nämnden. De två ledamöter som Umeå lands och Tavelsjö pastorat redan har kommer båda från Tavelsjö.

– Med allt arbete det kommer att bli med renovering av församlingsgården tyckte vi att det fanns skäl för en ledamot från landsförsamlingen, säger Lennart Marklund.

Planeringen av en renovering av församlingsgården är nu i full gång. Expeditionen ska flyttas från prästgården till församlingsgården, en ny reception ska byggas och det finns behov av en del underhållsåtgärder.

– Vi har lagt fram ett förslag som personalen ska få tycka till om. Själva renoveringen kommer igång tidigast till sommaren, berättar Kent Gabrielsson, teknisk chef.

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!