Spira

Bland fjädrar och läder

I helgen är det dags för Umeå queerfestival. Under fyra dagar skall stadens gator bli skådeplats för umebornas egen version av Stockholms Pride-festival, men här blandas glädjen och friheten med tyngre ämnen. Bland fjädrar och läder skall även kyrkan granskas – i det här fallet kyrkans syn på homosexuella.

Susanne Lindström, doktorand på institutionen för kultur och medier vid Umeå universitet, kommer under rubriken ”Queer och kyrkan” att föreläsa om den forskning hon bedrivit under sitt avhandlingsarbete. Lindström skall berätta om de utredningar som Svenska kyrkan gjort angående homosexualitet och tro, och särskilt diskutera på de två senaste utredningarna från 1994 och 2002.

Susanne Lindström är kritisk mot kyrkan och hävdar att undersökningarna befäster synen på heterosexualiteten som det enda rätta:

– De omvandlar diskriminering till en fråga om teologi.

Homosexuella präster

I sin doktorsavhandling, med den preliminära titeln ”Föreställningar om kön och sexualitet inom svenska kyrkan”, undersöker Susanne Lindström hur normer om sexualitet, kön och samlevnad kan spåras i kyrkans texter.

Hon har även genom kontakt med ett antal informanter (homosexuella präster och diakoner) sett hur detta budskap tas emot av de homosexuella kristna. Intervjupersonerna kommer att stå i centrum under lördagens föreläsning.

– Jag kommer att utgå från mina informanters livsberättelser och visa på vilka konsekvenser kyrkans normer får för individerna. Sedan kommer jag även att koppla det till undersökningarna.

Förutom föreläsningen kommer queerfestivalen att innehålla av allt från filmvisningar och teater till klubbar och musik, och naturligtvis skall Umeå även få sin egen homoparad. Arrangörer för festivalen är bland andra RFSL, Humlan, ABF, Umeå studentkår och Folkets hus. Susanne Lindströms föreläsning ”Queer och kyrkan” hålls i Umeå Folkets Hus lördagen den 12 april kl. 15:30.

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!