Spira

Kyrkoanställd friad från sexbrott

Den kyrkoanställde mannen, anklagad för sexbrott, blev friad på samtliga åtalspunkter i onsdags av Umeå tingsrätt.
Han döms till att betala ut skadestånd på 17 000 kronor till en av de målsägande.

I 55 dagar har den tidigare kyrkoanställde mannen suttit häktad anklagad för att ha förgripit sig sexuellt på två kvinnor. Umeå tingsrätt friar nu honom helt från samtliga brottsmisstankar.

Mannen döms till 80 dagsböter och olovligt förfogande. Han döms att betala 17 000 kronor i skadestånd, pengar som han olovligen har omhändertaget för den ena målsägandes räkning.

Han skiljs även från sitt uppdrag som nämndeman vid Umeå tingsrätt.

Två av tingsrättens nämndemän ville fälla mannen på samtliga åtalspunkter, dels för våldtäkt och sexuellt tvång.

Men tingsrätten ansåg att bevisen mot mannen var allt för tvivelaktiga och valde därför hellre att fria. Åklagaren har tre veckor på sig att överklaga domen.

Vad beträffar mannens anställning i kyrkan så har arbetsgivaren inte fattat något beslut i frågan ännu.

- Vi måste omgående förhandla om mannens tjänst. Jag vill inte spekulera om domens utstlag i dagsläget, säger Olof Lönneborg,(s), ordförande i kyrkonämnden.

Praxis är att mannen har rätt till skadestånd för tiden han suttit häktad. Ersättningen betalas för inkomstbortfall, omkostnader och lidande.

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!