Spira

Minus i kassan förra året

Bokslutet för Umeå kyrkliga samfällighet för 2002 visar ett minusresultat på 6,3 miljoner kronor. Trots negativa siffror påverkas inte kyrkans ekonomi allvarligt.

Det är flera orsaker till minusresultatet. Anläggningstillgångar som varit för högt värderade har skrivits ned, liksom värdet av Backens kyrka. Kyrkan brann 1986 och värderades då till 4,5 miljoner kronor efter branden.

- Det var bokföringsmässigt för högt. Normalt så avskrivs en stenkyrka efter 50 år. Backens kyrka, som är från 1500-talet, hade egentligen inget bokföringsmässigt värde när den brunnit ned, säger Kristina Peterson.

Nedskrivningarna påverkar samfällighetens egna kapital. Som Spira berättat tidigare, har också kyrkans värdepapper i aktiefonder gått ned på grund av det dåliga börsläget, från 19,5 miljoner kronor till 15,5. Samfällighetens pensionsskuld till Svenska kyrkans försäkringsförening beräknas bli 2,5 miljoner kronor högre än den preliminära beräkning som gjordes 1999.

Men trots minusresultatet krävs inga besparingar i verksamheten.

- Vår ekonomi klarar minusresultatet på 6,3 miljoner kronor, eftersom det beror på särskilda omständigheter med av- och nedskrivningar, säger Kristina Peterson.

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!