Spira

Konst i kyrkan berör

I Tegs församling fanns ett stort behov av att anpassa verksamhetslokalerna efter de nya behov som uppstått. Vi ville bland annat skapa en öppen, ombonad och välkomnande foajé. De gamla gedigna trämöblerna i Stora salen var slitna och solkiga, men framför allt opraktiska eftersom de är så tunga och inte går att stapla. Skyddsombuden påpekade gång på gång att de många tunga lyften, när salen möblerades om, var en arbetsmiljöfara.

En möbelkommitté bestående av förtroendevalda och personalrepresentanter utsågs. Uppdraget att ta fram ett förslag till helhetslösning gavs åt inredningsarkitekt Olle Salomonsson. Hans förslag bearbetades vid flera personalmöten, i arbetsutskott och kyrkoråd.

Få beslut inom Tegs församling de senaste fem åren har föregåtts av så grundlig diskussion, där samtliga anställda fick tycka till och där besluten fattades i god demokratisk ordning av de förtroendevalda. Att som i artikeln påstå att det är medlemmar i Tegs församlingskärna som påverkar miljön efter eget tycke och smak stämmer dåligt med verkligheten.

När det gäller hanteringen av Stefan Wallmarks skulptur och hans “Kosmisk ridå“, så har kyrkorådet samrått med konstnären, som avböjde att renovera den skadade skulpturen. Kyrkorådet erbjöds och köpte en nytillverkad målning i stället. Skulpturen, liksom den ridå av våtrumsmatta som inte längre gick att flytta, ställdes undan i källaren efter samråd med konstnären. Jag har haft telefonkontakt med konstnären som intygar att han är mycket nöjd med den behandling som hans konstverk fått genom kyrkorådets beslut.

Beslutet om K-märkning fattades av Riksantikvarieämbetet och avsåg “Kyrkan och kyrkotomten“. Ingen specificering vad detta innebar gavs och ingen skriftväxling förtydligar beslutet. Eftersom inget nämns om Församlingsgården, som är en annan byggnad, invigd ett år tidigare än kyrkan, har Tegs kyrkoråd hela tiden tolkat beslutet som om det bara gällde kyrkobyggnaden och handlat därefter.

Idag tolkar Riksantikvarieämbetets tjänstemän att skyddet även gäller församlingsgården. Vi är nu medvetna om detta och kommer att ha fortlöpande kontakt med myndigheterna i framtiden.

För arbetsutskottet i Tegs församlings kyrkoråd

Anders Rodén, kyrkoherde och ledamot

Senast uppdaterad: 23 februari 2010

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!