Spira

”G*D är en plats där jag kan växa"

– Redan på barntimmarna tyckte jag det var konstigt att Gud beskrevs som en man.
För VT Larsson tog det flera år att avprogrammera sig från de manliga gudsbilderna. Idag läser hon till präst i Umeå.

Att Gud är en gubbe som sitter på ett moln tror inte många idag på allvar. Kanske inte heller att Gud är en man. Men trots det kallas Gud i kyrkan nästan alltid för han och beskrivs som en fader eller herre. Sällan som en moder. Men det finns allt fler, både kvinnor och män, som reagerar på det ensidiga sättet att beskriva Gud. En av dem är VT Larsson, som tar emot mig i ett litet studentrum på Ålidhem med en välfylld bokhylla.

VT, som hon vill kallas, är född och uppvuxen i Malmberget, som är ett mansdominerat gruvsamhälle. Under sin uppväxt funderade hon på varför hon inte fick köra skoter som killarna i hennes omgivning, eller såga ved med motorsåg. Hon var engagerad i kyrkan, och även där dominerade männen. Gud kallades bara för han.

Hittade bekräftelse

Efter gymnasiet flyttade hon till Göteborg och arbetade i en mer liberal församling. VT började ana att det gick att komma bort från de traditionella bilderna av Gud. Efterhand växte tanken fram att bli präst, och hon började läsa religionsvetenskap. Framför allt studerade hon feministteologi, som kritiserar den vanliga teologin för att den trycker ner kvinnor.

– Inom feministteologin fann jag bekräftelse. Där känner jag mig helt och hållet sedd, säger hon.

VT är övertygad om att de manliga bilderna av Gud påverkar oss mer än vi tror. Om Gud är man så kommer männen närmare det gudomliga och kvinnorna kan lätt bli uteslutna. Bilden av Gud som en man beror på att det är männen som format historien, kulturen och traditionen, men också på det faktum att Jesus var man, tror VT.

Vad då herde?

Lösningen är att beskriva Gud på ett sätt som alla kan känna igen sig, både män och kvinnor, menar VT. Men att byta de gudsbilder som programmerats in i oss är inte gjort i en handvändning. VT har själv fått arbeta i flera år för att förändra hur hon ser på Gud. Ett led har varit att byta ut ord som fader och han i böner mot andra uttryck. Men inte mot moder och hon.

– Jag vill finna ett språk som inte utesluter några, varken män eller kvinnor.

Problemet med bilder som herde och herre är inte bara att de är manliga, utan att det är ord som dagens människor inte har några associationer till.

– Vi som jobbar inom kyrkan måste beskriva Gud med ord som vi vet vad de betyder. Hur ska någon annars kunna förstå det vi pratar om? undrar VT.

För att beskriva Gud använder hon gärna bilder som sol och källa.

– Naturen hade en stor plats i min uppväxt, och när jag tänker på Gud ser jag naturens bilder framför mig. Gud är en växtplats, där jag kan växa och grönska.

Ett steg i VTs avprogrammering från de manliga gudsbilderna var att komma bort från själva ordet Gud, som är maskulint. Den feminina formen är gudinna. För att bryta de gamla associationerna kring ordet har vissa feministteologer valt att istället skriva G*D. Själv kan VT inte rita såna asterisker, säger hon, så hon väljer att skriva G D.

– Det är en könsneutral och vacker symbol. Med den vill jag markera att det är min bild av Gud jag talar om, säger VT.

Kung ger distans

VT reagerar inte bara mot att Gud i kyrkan oftast beskrivs som en man, utan också på den bild av den förtryckande Gud som orden herre och kung skapar. Framför allt kommer det till uttryck i syndabekännelsen. VT tycker att man visst kan falla på knä och visa vördnad inför Gud. Men hon är tveksam till att kvinnor som farit illa eller homosexuella som misshandlats ska knäfalla och be om förlåtelse för att de är syndiga människor.

– Vad vill kyrkan förmedla för bild av Gud? Vill den sprida ett budskap om en Gud som trycker ner människor eller en som stärker och ger liv? undrar VT.

Trots att det finns mycket som VT är kritisk mot inom kyrkan har hon valt att stanna kvar, och läser nu till präst.

– Jag har funderat mycket på om jag kan rymmas inom kyrkan. Jag vill inte behöva förändras för att få plats. Men när jag läst teologi har jag fått redskap att hantera det maskulina språket och jag märker att jag kan passa in alldeles utmärkt.

Teologi = läran om Gud och om andra begrepp inom religionen.

> Om Gud på moln

Inom alla religioner används mänskliga bilder för att beskriva Gud, trots att man samtidigt menar att Gud är bortom alla sådana beskrivningar. En gubbe med skägg är en uråldrig symbol för en gammal, mystisk och vis person, som används i många myter och sagor.

Den kristna föreställningen att Gud sitter på ett moln har sin grund i att man förut trodde att Gud fanns i en himmel, som var utanför den vi kan se. När det i Apostlagärningarna står att Jesus lämnar jorden beskrivs det som att han stiger upp till himlen, ovan molnen.

Med de kunskaper vi idag har om rymden och universum har den bilden av Gud blivit omodern. Ofta används den för att beskriva en naiv gudstro, som man tar avstånd från: ”Inte kan jag tro på en gubbe på ett moln.”

Senast uppdaterad: 23 februari 2010

Dela

VT vill beskriva Gud på ett sätt som inte utesluter någon. Hon tycker om att börja sina böner med ”Gud, du som är kärlekens och vishetens ursprung”.

Bild: Anna-Karin Drugge

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!