Spira

Diakoner i norr får inte anmäla övergrepp

Får diakoner anmäla att ett barn utsätts för övergrepp? Ja, anser jurister i vissa stift. Nej, menar man i Luleå stift. Nu kräver stiftsdiakon Kerstin Lundmark och hennes kollegor en enhetlig tolkning för hela landet.

Innan kyrkan skildes från staten hade diakoner anmälningsskyldighet, de skulle alltså rapportera till socialtjänsten om barn utsattes för övergrepp. Efter år 2000 regleras diakonernas tystnadsplikt inte i svensk lag utan i kyrkoordningen.

Vad som gäller sedan dess är oklart eftersom jurister och biskopar ger olika anvisningar i olika stift. Enligt Kerstin Lundmark, stiftsdiakon i Luleå stift, är tolkningen i norr att diakoner inte får bryta tystnadsplikten, även om ett barn far illa.

– Men vi måste få klart besked om vad som gäller, säger hon och kommer därför tillsammans med övriga stiftsdiakoner att vända sig till kyrkomötet eller biskopsmötet.

Om stiftets tolkning är den rätta kommer diakonerna att kämpa för att få den ändrad.

– Som diakon lovar man att stå på de svagas sida och det är alltid barnen. Jag skulle önska att vi hade anmälningsplikt, säger Kerstin Lundmark.

Om Tystnadsplikt

Diakonernas tystnadsplikt kan lösas om den person det gäller vill att uppgifter lämnas ut. De kan tvingas att tala under ed i domstol.

Prästernas tystnadsplikt är absolut och kan varken kan lösas av domstol eller personen det gäller.

Dela

Diakon Kerstin Lundmark

Bild: Ingela Hjulfors/ Peter Lindegren

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!