Spira

Skriv dagbok som motion för själen

Dagliga reflektioner i en dagbok är Gabriella Segerbergs tips för att stärka självkänslan och känna sig mer levande.

Kategorier: Andlig friskvård 

Jag brukar vara rätt skeptisk mot resonemang om att få kontakt med sitt inre. I mina öron låter det ofta lite självupptaget och egoistiskt. När Gabriella Segerberg talar om att hitta till sitt hjärta är det annorlunda. Hon är sjuksköterska och jobbar på beteendemedicin här i Umeå. Arbetet går ut på att hjälpa människor som riskerar hjärt- och kärlsjukdomar att förändra sin livsstil genom motion, mat och höjd självkänsla. Hon talar mycket om andlighet och om att skapa tillträde till oss själva. I nationalencyklopedins ordbok förklaras andlig som »motsats till kroppslig«, men det stämmer inte med Gabriellas erfarenhet.

- Jag tror att ökad andlighet är en utveckling inom hela samhället. Det som var flummigt förut är accepterat i dag, säger hon. Det går alldeles för fort utanför oss själva. Enda sättet att klara det är att leta inåt där det är stilla.

Men starka krafter drar åt andra hållet. Det är betydligt enklare att zappa framför tv:n än att meditera eller reflektera.

För att bygga upp ett immunförsvar mot stressen som gör oss sjuka nämner Gabriella ett antal friskfaktorer. Det handlar om att få bättre kontakt med våra egna känslor och önskningar, att byta ut en negativ självbild mot en positiv, att vara uppmärksam på det som är meningsfullt i vardagen och att tänka gott om andra.

Skriva dagbok

För att träna på detta får patienterna på beteendemedicin i uppgift att skriva dagbok. Utgångspunkten är att fokusera på det positiva eftersom det man belyser växer. Dessutom brukar man sällan behöva kämpa för att hitta det som är negativt - det har en tendens att komma fram ändå.

Dagboken bygger på tre rubriker att reflektera kring på kvällen. Det är saker som jag har gjort bra, saker jag är tacksam över och saker jag behöver hjälp med. Till vem man riktar sitt tack och sin bön om hjälp är upp till var och en. Gud, Allah eller det egna medvetandet fungerar lika bra. Det viktiga är att man uttrycker en önskan, menar Gabriella. Genom att skriva ner sina reflektioner ger man större tyngd åt dem.

- Det skrivna ordet är sant. En del människor får bättre nattsömn när de skriver dagbok eftersom det känns som om vissa saker »är på remiss« och de inte behöver grubbla vidare.

Att glädjas över sig själv

Första gången jag hörde Gabriellas tips om dagboken blev jag som en missionär som delade ut anteckningsböcker till var och varannan jag träffade. Sedan dess har jag själv försökt skriva så ofta jag orkar. För mig stämmer tanken med dagboken väl med kristen bön och klassiska andliga råd om att lära känna sig själv, glädjas över sig själv och våga be om hjälp.

Den första uppgiften är att skriva ner ett antal saker jag gjort bra under dagen.

- I Sverige värderar vi oss ofta för lågt, tycker Gabriella. Om någon säger att vi har fina barn svarar vi gärna »Du skulle se dom hemma«. Vi lever i ett topplistesamhälle och har lätt att jämföra oss med andra.

Vi behöver stärka vår självkänsla varje dag, på samma sätt som vi måste motionerna regelbundet, anser Gabriella. Självkänsla handlar inte som självförtroendet om vad vi kan, utan om att vara medveten om sitt eget värde. Om att visa kärlek och respekt för oss själva - oavsett vad vi presterar.

Glädje ger lugn

Det andra uppdraget är att notera vad jag är tacksam för. Gabriella definierar tacksamhet som en djup innebörd av glädje. Och glädje ger lugn. Genom att lyfta upp vad man är tacksam för på kvällen blir det lättare att vara närvarande under dagarna och hitta meningsfullheten i vardagen, gärna i de små sakerna.

Den sista - och kanske svåraste - uppgiften är att be om hjälp. Fokus ligger på hur man vill ha det istället för att bara vara missnöjd med en situation.

- Det är som att ställa in sig på en frekvens där man är öppen för lösningar, förklarar Gabriella.

Det kan till exempel handla om en irriterande arbetskamrat. Istället för att älta »jag blir galen på henne« ber man om hjälp att komma överens. Nästa dag letar man möjligheter till försoning snarare än ytterligare irritationsmoment.

Ofta blir det ett flöde från hjälp till tack. Det som var kvällens hjälp kan mycket väl bli morgondagens tack. Det kan till exempel gälla önskan att vara mer närvarande med sina barn och upptäckten att man hade ett bra samtal på cykelturen från dagis nästa eftermiddag.

Gabriella föreläser den 4 oktober på Ålidhemskyrkans livsstilskafé.

Senast uppdaterad: 9 november 2010

Dela

Gabriella Segerberg, sjuksköterska arbetar med att hjälpa människor som riskerar hjärt- och kärlsjukdomar att förändra sin livsstil

Bild: Peter Lindegren

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!