Spira

Medling i Umeå

- Deltagande i medling är alltid frivilligt.

- Medlingen är sekretessbelagd, man för inga akter eller journaler som socialtjänsten gör.

- Socialnämnden har beslutat att medlarna ska vara lekmän för att uppfattas som så neutrala som möjligt. Man vill inte riskera att socialarbetare som redan har en relation till gärningsmännen blir aktuell. I de flesta kommunerna är medlarna dock tjänstemän på socialkontoret.

- Ett medlingsuppdrag kan sträcka sig från en vecka till 1,5 år.

Den första januari 2008 tar socialstyrelsen över det nationella ansvaret för medling från Brottsförebyggande rådet. Då kan åklagare, i frågan om åtal, ta hänsyn till om medling planeras eller genomförts. I övrigt är medling en process parallellt med rättsprocessen.

- Ungdomsbrottslighet prioriteras alltmer av polisen. Parterna ska inte behöva vänta länge tills åtal väcks. I Umeå har man tillsatt fler ungdomsutredare.

- 2005 fick medlingen i Umeå också ansvar för Västerbottens län, verksamheten stödjer uppbyggnaden av medling i de andra 14 kommunerna.

...................................................................

Läs mer om medling:

Skakar hand med sin förövare

Medling ger effekt

Fakta medling i Umeå

Senast uppdaterad: 23 februari 2010

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!