Spira

"Vi har burit oss svinaktigt åt!"

Ett plötsligt allmänt miljöintresse, ekokommuner och kyrkans roll för ett mer hållbart samhälle diskuterades. Ändå kändes det som om samtalet mellan hållbarhetskonsult Torbjörn Lahti och kyrkopolitikerna Håkan Joëlson och Roland Samuelsson bara hann börja.

Spira bjöd in Torbjörn Lahti, senast engagerad i projektet Det hållbara Robertsfors, till ett samtal tillsammans med tekniska nämndens ordförande Roland Samuelsson, s, och miljöengagerade kyrkorådsledamoten Håkan Joëlson, posk, från Mariakyrkan.

Något som Torbjörn kallar ett paradigmskifte har börjat.

- När kommer framtiden pappa? frågade min son när han var liten. I dag skulle jag ha svarat att den börjar nu. Suget efter information om hållbarhet är jättestort i dag, både i Sverige och internationellt. Proppen har gått och länder och företag måste hänga med för att överleva, säger Torbjörn som reser mycket för att inspirera andra att starta så kallade ekokommuner.

Vilka konsekvenser kan då det få för en organisation som Svenska kyrkan?

Här i Umeå är stora energislukande byggnader kanske kyrkans största miljöproblem.

- Vi måste använda våra lokaler på ett klokare sätt. Ökad samverkan och mer verksamhet i de lokaler som vi ska ha kvar är målet. En ny metod ska ge en bättre bild över nyttjandegraden. Vi har också bytt till fjärrvärme i Umeå stads kyrka, säger Roland Samuelsson, i tekniska nämnden, som ansvarar för kyrkans fastigheter och begravningsverksamhet.

- Kring de här frågorna brukar vi politiker vara eniga, men det tar väl lång tid att få saker att hända ibland, säger Håkan Joëlson.

Ta tillvara det mänskliga kapitalet

Alla tre tror att kyrkan kan betyda mycket för ett mer hållbart samhälle. Förutom att ta hållbara beslut om egna byggnader, inköp och resor etcetera kan den även inspirera, skapa opinion och vara en social tillgång.

- Vi kan ge övriga samhället positiva bilder genom att måna om andra värden än kortsiktiga ekonomiska och ytliga, säger Roland Samuelsson.

God ekonomi utifrån ett ekologiskt förhållningssätt måste också följas av en fungerande social sektor i samhället.

- Vi måste tillvarata det mänskliga kapitalet som rätt utvecklat inte slits ner utan ger mycket tillbaka till samhället, säger Torbjörn.

- Risken är annars att det skapas en elitnorm. Sjuka och fattiga måste få plats och räknas som resurser, tillägger Roland.

Nya ekonomiska spelregler

Allt kan inte räknas i produktion, det behövs nya ekonomiska spelregler. Inte minst med tanke på att fattiga länder nu får betala kostnaderna för rika länders miljösynder.

- De rika skapar egna regler. Vi kan göra en insats genom att vara en del av den världsvida kyrkan som arbetar för att fattigare människor ska få bättre möjligheter på egna villkor, säger Roland Samuelsson.

- I dag handlar det mycket om att sprida kunskap och vädja till människors förmåga att tänka själva, så kallad empowerment, att ge insikt på ett djupare plan, instämmer Torbjörn.

Håkan Joëlson, som tidigare arbetat som präst, tycker inte att kyrkan lever upp till utmaningen att vara en förebild.

- Kyrkan har betonat härskandet över naturen med hänvisning till första skapelseberättelsen i Bibeln, själv föredrar jag den andra berättelsen där det talas om att vårda och bruka.

Han tycker att Jesus är den bästa hållbarhetsförebilden. Jesus talade om ett enkelt liv och om att dela med andra.

- Jag tror att det gudomliga finns nedlagt i det mänskliga i skapelsen men jag tror inte att vi särskiljer oss från övriga naturen. Livet omkring oss är också ett utflöde från det gudomliga och vi har burit oss svinaktigt åt när vi inte visat respekt för naturen. Indiankulturerna, shamanismen, hinduismen och buddhismen har talat tydligare om detta, säger han.

Torbjörn är med och startar Kommunförbundets kompetenscentrum för hållbarhetsfrågor i Umeå. Han ser gärna att kyrkan finns med i arbetet.

Dagens samtal har inspirerat de tre miljöintresserade, som byter visitkort innan de skiljs åt.

Senast uppdaterad: 14 april 2010

Dela

Håkan Joelsson

Bild: Peter Lindegren

Torbjörn Lahti

Bild: Peter Lindegren

Roland Samuelson

Bild: Peter Lindegren

Hållbar livsstil

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!