Spira

Kyrka som fångar människors längtan

– Många som kallar sig ateister är i själva verket andligt sökande och mycket kristuslika människor, som inte känner sig hemma i ett kristet språk, säger Olle Carlsson, präst i Allhelgonakyrkan på Södermalm i Stockholm som i tisdags besökte Umeå.

Kristendomen och präster är något många människor upplever som främmande, hävdar Olle som själv är präst. Mycket beroende på hur uttalat kristna levt och gudsbilderna som lagts fram genom historien.

Men så behöver det inte vara. Olle Carlsson som främst umgåtts med människor utanför kyrkan, tror ändå förtroendet mellan kristna och icke kristna kan återställas.

Människor längtar efter äkta relationer

I sin bok Kristendom för ateister skriver han att han ser en andlig hunger i den svenska folksjälen, en längtan efter äkta relationer, djupare mening och sinnesro. Boken är inte ett försök att frälsa uttalade ateister, den riktar sig till det breda lagret människor som rör sig någonstans mittemellan kristendom och ateism, men kanske slarvigt kallar sig ateister.

– Många som ser sig som ateister säger att de följer sin ”inre röst”, men definierar inte sin längtan som kristen andlighet, säger Olle Carlsson.

– Man vill inte kalla sig kristen, just för att man vill följa sin egen röst och inte köpa ett färdigt paket. Man tror kristendomen är en rad trossatser att förhålla sig till. Kyrkor i öst har varit bättre på att tolka tro som en väg att gå.

Kanske räknar man sig som ateist men brottas i svåra situationer med omedvetna föreställningar om en straffande Gud. Det är en av anledningarna Olle Carlsson ser till varför vi bör bli medvetna om våra gudsbilder och göra upp med dem.

– Jag brukar säga att om man vill närma sig sin gudstro ska man först släppa tanken på Gud som ett objekt långt borta och i stället se Gud som sitt innersta subjekt.

Känner sig hemma oavsett etikett

Till den alltid fullsatta Allhelgonakyrkan på Södermalm kommer många andligt sökande som inte har kristen bakgrund och bygger en gemenskap som övertygat Olle om kristendomens relevans också idag. Folk känner sig hemma oavsett etikett och de har blivit så många som vill hjälpa till att frivilliga bär hela verksamheten.

Att vara kristen handlar för Olle Carlsson om att våga se och dela sina misslyckanden och tro på sitt okränkbara värde och sina relationer till andra. Han tvingades själv inse sina alkoholproblem för ett tiotal år sedan, och har bytt sina missbruk mot ett beroende av Gud.

Men den organiserade kristendomen måste göra upp med en ofta exkluderande och otidsenliga människosyn anser Olle Carlsson.

– Kristendomen har präglats mycket av präktighet, människor döljer misslyckanden och har hemligheter de skäms över, men längtar efter att våga bryta isoleringen och släppa taget.

* Allhelgonakyrkan firade tioårsjubileum i höstas. Olle Carlsson var inbjuden av Studentprästerna och studieförbundet Sensus och talade i en hörsal på universitetet. Indelningsvis sjöng och spelade Lars Segerstedt och Carina Sandström sånger av Lars Segerstedt.

Besök Allhelgonakyrkans hemsida

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!