Spira

Läs med hjärtat eller idissla ord

Läs lite åt gången. Läs om. Låt tystnaden tala.
Det är några av grunderna för andlig läsning, som handlar mer om tilltal än om tolkning. I Mariakyrkan finns chans att prova en gång i månaden.

Kategorier:   Andlig friskvård 

Väggklockan i samlingssalen tickar hemtrevligt. Framför brasan i öppna spisen sitter sex personer i varsin fåtölj. Ledaren Örjan Bildtgård uppmanar oss att försöka landa »här och nu« innan han läser sex verser från Lukasevangeliet i Bibeln.

45 minuter senare har vi hört samma bibelställe hela nio gånger. I övrigt har vi bara sagt enstaka ord och korta meningar. Mest har det varit tyst.

Under de tre första läsningarna ska vi försöka lyssna efter ett ord eller en fras som berör oss. Själv fastnar jag redan på de tre första orden: »Han lyfte blicken…« Resten av talet när Jesus säger »Saliga ni« och »Ve er som…« till fattiga och rika och whoever hör jag knappt.

Vi delar vad vi fastnat för - utan att kommentera varandra. Sedan läser vi igen. Och igen.

500 år gamla övningar
Andlig läsning, lectio divina, är en andlig övning som formulerades av Ignatius av Loyola på 1500-talet. Ignatius, som så småningom grundade Jesuitorden, var en spansk adelsman och riddare som miste benet i strid. Eftersom han var van vid regelbunden träning formulerade han istället andliga övningar.

Vissa praktiseras än i dag, även om de är lätt moderniserade.

De senaste 20 åren har övningarna fått ett uppsving. Mycket handlar om att skilja mellan vad som är livgivande och nedbrytande i ens liv, berättar Örjan Bildtgård, präst i Mariakyrkan. Han går en vidareutbildning i andlig vägledning och blev själv förvånad över hur kraftfullt det är att reflektera över bibeltexter på detta sätt.

- Poängen är vad som väcks i mig, säger Örjan. Vad säger texten till mig när jag reflekterar över den? Vi kommer inte hit för att någon annan ska ge oss svar utan för att göra vår egen process.

Någon förkunskap om texten behövs inte. Det kan till och med vara en fördel om man inte hört den förut.

- Vi vuxna blir lätt så intellektuella. Här handlar det om att hitta tillbaka till barnets förmåga att fantisera och leva sig in. Barn leker för att bearbeta sina upplevelser. Andlig läsning kan vara ett sätt att bearbeta sina upplevelser av livet med Bibeln som redskap, säger Örjan Bildtgård.

Andlig läsning handlar inte om att förstå eller förklara bibeltexterna, utan snarare om att förstå sig själv genom dem. Vissa beskriver andlig läsning som att idissla orden, andra som att läsa med hjärtat.

Grundläggande är att läsa lite åt gången. Och att läsa om. Det finns också en poäng med att vara flera som turas om att läsa eftersom betoningar och nyanser förändras med läsaren.

"Rika bibelord om vi bara lyssnar"
När vi läst texten för nionde och sista gången delar vi några tankar igen. Denna gång ligger fokus på om vi uppfattat någon »inbjudan« i texten, som till exempel att vara lite mer uppmärksam eller gå ut och gå mer.

Laila Johansson, som provar andlig läsning för andra gången, går hem med upplevelsen att vara i Guds blick.

- Andlig läsning var något helt nytt för mig. Det är ett fantastiskt sätt att läsa, säger hon entusiastiskt. Man får ut så mycket substans av ett kort stycke.

Första kvällen fastnade hon för att Jesus var »hemma« och sade »mitt barn«.

- Det blir ju tydligt att vi alla tagit med oss olika saker. Det visar hur rika bibelorden kan vara om vi bara lyssnar, säger hon.

Senast uppdaterad: 8 februari 2014

Dela

Läs med hjärtat eller idissla ord

Bild: Anna Ågrahn

Andlig läsning

› Lectio Divina - andlig läsning

 • Be en kort bön, som exempelvis: Gud, hjälp mig att vara lyhörd när du söker mig. Amen.
 • Läs texten 2-3 gånger med tystnad emellan. Lyssna efter ett ord eller en fras som berör dig just nu.
 • Läs texten 2-3 gånger med tystnad emellan. På vilket sätt berörs ditt liv idag? »Jag hör, känner…«
 • Läs texten 2-3 gånger med tystnad emellan. Hör du någon inbjudan för den närmaste tiden?
 • Avsluta med en bön...
  Gud, hjälp mig att vara lyhörd när du söker mig. Amen.

 Andlig läsning hemma

 • Avsätt en särskild tid. Det kan vara allt från femton till fyrtio minuter.
 • Sätt dig i en lugn och trygg miljö.
 • Börja och avsluta stunden med en kort bön.
 • Välj en text på max tio verser. Till exempel söndagens text från evangelierna eller psaltaren. Julevangeliet i Lukasevangeliet kapitel 2 passar utmärkt.
 • Läs texten högt för dig själv.
 • Fundera enligt frågorna ovan. Skriv ner dina tankar kring texten i en »andlig loggbok«.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!