Spira

Möten gör Tomas mindre säker

Tomas Lindgren är präst och forskare som tillbringar tre månader om året i Indonesien. Människor från andra kulturer har fått honom att överge tanken på att det finns en enda sanning. Något av det som berört honom mest är en offerrit till havsgudinnan.

Tomas Lindgren befinner sig hemma mellan två resor till Indonesien när vi träffas på konditori Mekka. Över en dubbel latte berättar han om hur det kom sig att han blev forskare i religionspsykologi.

- Jag började läsa religion, för jag tyckte det var så himla spännande. Först tänkte jag bli lärare, men när jag väl började läsa religion blev det bara mer och mer och mer, säger han med ett bullrande skratt.

Han skrattar ofta under vårt samtal, och verkar fortfarande entusiastisk inför sitt ämne.

- Jag valde att utbilda mig till präst och jobbade som det i några år. Sedan ansökte jag om tjänstledigt för att forska och undervisa på religionsvetenskapliga institutionen i Umeå, och där blev jag kvar.

Tomas valde att inrikta sig på religionspsykologi, där man studerar religiösa erfarenheter och beteenden och förklarar dem med psykologiska termer. Han är mycket intresserad av asiatiska religioner och islam, och har de senaste fem åren rest regelbundet till Indonesien, där han föreläser och forskar. På sina resor tar han också med sig studenter från Umeå, som får chans att göra fältstudier.

Knepigt att ana logik

Just nu studerar han några muslimska grupperingar i Indonesien och inriktar sig på de psykologiska aspekterna av religiöst motiverade våldshandlingar. Hans arbete har inneburit att han intervjuat flera terrormisstänkta personer, och mötena har varit omtumlande.

- Det blir så komplext när man börjar ana en form av logik, att våldet kan vara begripligt, även om jag självfallet inte tycker att handlingarna är moraliskt legitima.

Tomas Lindgren studerar religiöst motiverad ondska inom vissa muslimska grupper, men han betonar att ingen religion kan svära sig fri från det, och nämner pingstförsamlingen i Knutby och buddhistiska fundamentalister på Sri Lanka som exempel.

- Problemet är att de flesta människor förstår skillnaden mellan katolska kyrkan och Knutby, men de tror att islam är en enhet, när religionen i själva verket består av en mängd olika tolkningar, säger han.

Trist debatt om islam

Alla religioner formas av samhället där de finns, och därmed bildas olika tolkningstraditioner. Men när det gäller islam tror många att förhållandet är det omvända - att religionen ligger bakom allt som sker i samhället. Tomas menar att det är en missuppfattning. »All religion är kultur, men all kultur är inte religion«, säger han, och förtydligar:

- Allt en religiös människa gör beror inte på religionen. I själva verket är det ofta sociala eller andra faktorer som ligger bakom.

På frågan vad han tycker om den svenska debatten kring islam svarar han »trist«.

- Problemet är att vi rör oss med stereotyper och nidbilder av varandra. Sättet att komma runt dem är möten, då inser man att bilderna är förenklade, säger Tomas Lindgren.

Tomas vet vad han pratar om. Hans eget liv har varit rikt på den typen av möten genom alla resor han gjort i Indonesien och andra delar av världen.

- Ju fler kontakter man knyter med människor med annan religiös och kulturell bakgrund desto mer... ödmjuk blir man, eller nej, ödmjuk vet jag inte om jag är, säger Tomas Lindgren med ett skratt. Men desto mindre säker på allt blir man.

Tomas inställning till sin egen tro har förändrats och han beskriver det med orden exklusiv, inklusiv och pluralistisk. En kristen person med en exklusiv hållning tror att kristendomen är den enda sanna religionen. En som har en inklusiv hållning menar att andra religioner också är sanna, genom att de egentligen är former av kristendomen. En pluralist menar att det finns flera sanningar, flera vägar till samma mål.- Jag har varit både exklusivist och inklusivist, men i dag är jag pluralist. För mig är det inte längre en provocerande tanke att det finns flera vägar till sanningen, säger Tomas.

Genom möten och samtal med människor menar han att han har fått en förståelse för andra religioner som man inte kan få genom att läsa om dem i till exempel läroböcker. Där ges ofta en ytlig och fyrkantig beskrivning, som fokuserar mer på det som skiljer religionerna åt än det som förenar dem.

- När man vågar samtala om religiösa erfarenheter som egentligen ligger bortom språket, och inte fastnar i språkliga formuleringar, då finns det en gemensam grund för samtalet och man kan inte lika snabbt döma ut andra.

Tack vare sin forskning har han också vidgat sina religiösa erfarenheter genom att ta del av andra religioners riter. Han har offrat åt havsgudinnan, vilket han beskriver som en omtumlande upplevelse. Han har mediterat med buddhistmunkar i Sydostasien och reciterat dhikr, repetitiv bön, med muslimska mystiker i Mellanöstern och Java, och har vid dessa tillfällen upplevt djup frid och harmoni.

- Vid sådana tillfällen ser jag att det finns något utanför mig som rör vid något djupt inom mig. Och det är klart att jag börjar tänka - vad gör att en erfarenhet får en viss religiös identitet? Och är det så viktigt?

Upptäcker egna verkligheten

Att leva i Indonesien har gjort att Tomas upptäckt sin egen verklighetsuppfattning. Trots sin bakgrund i kyrkan visade det sig vilken sekulär syn på världen han har, jämfört med många indonesier. Deras verklighetsuppfattning påminner snarare om hans farfars.

- De räknar med helt andra saker än jag. För dem är det inte märkligt att tänka sig att det finns andeväsen eller människor som kan hela. Och efter ett tag inser man att ens egen verklighetsuppfattning är ganska bräcklig.

Han berättar om ett tillfälle när han blev sjuk i Indonesien och hans kollega tog honom till en healer. Tomas beskriver sig själv som en skeptiker, men kan inte komma förbi det faktum att han blev frisk över en natt.

- Jag tror att man kanske blir lite förstörd av religionspsykologin, som ska förklara alla religiösa erfarenheter. Men då blir det desto mer omtumlande när man är med om något sådant, säger han med ett skratt.

Senast uppdaterad: 29 mars 2010

Dela

Präst och forskare Tomas Lindgren

Bild: Andreas Nilsson

Islam är inte en enhet utan består av många tolkningar, betonar Tomas Lindgren, forskare och präst.

Bild: Andreas Nilsson

> Tomas Lindgren

Ålder: 44 år.

Familj: Ja, fru och fyra barn.

Senast lästa bok: Mig äger ingen av Åsa Linderborg, en fantastiskt bra bok!

Gör på fritiden: Umgås med min familj och vänner.

Äter helst: Indisk mat.

Favoritplats: En fantastisk havsstrand i östra Västtimor.

Favoritsura i Koranen: Sura 113 Säg: »Jag söker skydd hos Gryningens Herre, mot det onda i det som Han har skapat, mot det onda i nattens tätnande mörker, mot det onda från dem som blåser på knutar, och mot det onda i avunden från dem som avundas.«

Favoritvers i Bibeln: Psaltaren 139:1-12 »Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker...«

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!