Spira

Ställ inte så höga krav!

– Det finns en oändlig flora av vänskapstyper, säger Britta Lundgren som forskat om vänskap. Hon menar att människor ibland ställer för höga krav på vad som ska få kallas vänskap.

Det finns en allmän uppfattning om vad vänskap är. Men den handlar oftast om vad man tycker att vänskap borde vara, menar forskaren Britta Lundgren i Umeå. I boken Den ofullkomliga vänskapen har hon undersökt vad vänskap är i praktiken, och då träder en annan bild fram.

- Det handlar om relationer till dem vi kanske inte är vana att kalla för vänner - bekanta, kompisar, arbetskamrater.

Vi ska inte nedvärdera relationen med shoppingkompisen, utan se att den är en del av ett socialt kitt som är viktigt att ha. I Britta Lundgrens undersökning svarade en del personer att de »inte har så många vänner«. Men de lade upp en för hög ribba, menar hon.

- Det finns ofta en god social omgivning som vi tenderar att glömma.

Britta Lundgren pratar istället om tolerans, att inte ställa så höga krav på en relation för att den ska få kallas vänskap. Hon tar som exempel ett par kvinnor som umgås mycket när båda är singlar, och som träffas mindre när en av dem träffat en partner.

- Vänskapen förändras över tid. Det betyder inte att det inte är »riktig vänskap«.

Börjar ofta i likhet

Om vi inte begränsar vänskapen till idealbilden finns det en flora av typer. Och den blir bara större med nya kommunikationsformer.

- Idag sker så mycket kontakt i chatter på nätet. Där finns möjlighet att använda olika sidor av sig själv i olika typer av relationer, säger Britta Lundgren.

De allra flesta vänskaper tar sin utgångspunkt i någon sorts likhet. Det kan handla om att ha liknande intressen, samma ursprung eller ålder. Vänskap som bryter mot det, till exempel går över generationsgränser, måste ofta förklaras för omgivningen. Men vänner som säger att de är helt olika har ofta ändå en fundamental likhet - toleransen för olikheter.

Ibland hävdas att det är skillnad mellan manlig och kvinnlig vänskap - att män umgås genom att göra saker och kvinnor pratar känslor. Britta Lundgren påpekar att skillnaden är skapad av förväntningar.

- Och jag tror att förväntningarna ändras. Särskilt yngre män säger att bilden inte stämmer, att de pratar mycket känslor och att det inte alls bara handlar om Sportspegeln.

Människor idag flyttar och byter jobb oftare än tidigare generationer och det påverkar vänskapsidealet - den måste inte längre vara livslång. Även om Britta Lundgren håller med om att vänskap kan, och ibland bör, ta slut har hon ändå reagerat mot tidningsrubriker som »Så dumpar du en energitjuv«. Vänskapens band är osynliga och därför uppmärksammas inte alltid sorgen när den tar slut.

- Istället för att dumpa kan man ta ett steg tillbaka och fundera på sin egen roll i vänskapen och vad man har för förväntningar. Man är alltid två i en relation, säger hon.

Senast uppdaterad: 29 mars 2010

Dela

Mer om vänskap

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!