Spira

Kyrkan om krisen: "Här är vi om ni vill!"

Hur kan församlingarna i Umeå hjälpa de som blivit arbetslösa eller riskerar bli det? Frågan ställdes vid en träff i Ålidhemskyrkan. Resultatet blev en arbetsgrupp med konkreta uppgifter, bland annat att skapa lokala kontaktnätverk med olika myndigheter i Umeå.

Vad kan Svenska kyrkans församlingar göra för den som inte har ett arbete, den som riskerar att förlora det och den som stämplat ut från a-kassan? De tio som kom på träffen fredag den 28 maj var överens om att det är svåra, angelägna och viktiga frågor.

Det hela började i våras då Luleå Stift anordnade en dag med frågor om arbetslöshet. Skillnaden är att den här gången satte man sig ner för att diskutera vad man faktiskt kan göra. Per Rylander, präst och ansvarig för kyrka och arbetsliv i stiftet, var i Umeå för att hjälpa till med idéer och konkreta förslag.

Vad, hur och vem?

Det som diskuterades var främst tre saker, dels vad kan kyrka och församling erbjuda, dels hur ska det gå till och slutligen hur hittar man den person som behöver den här hjälpen.

Församlingarna möter situationen i arbetslivet indirekt, genom medlemmarnas vardag i gudstjänster, dop och vigslar och så vidare. Per Rylander menade att det är naturligt att komma till kyrkan vid dödsfall och olyckor, men det borde bli lika självklart även i andra krissituationer, till exempel arbetslöshet. Problemet är att det finns en okunskap i samhälle och myndigheter som berör kyrkan och dess förmågor.

Aktörer inom arbetslivet vet inte vad kyrkan kan erbjuda och därför blir det upp till församlingarna att visa upp sig och erbjuda sin hjälp. För kyrkan har inte de medel som krävs för att hitta de drabbade utan samhällets hjälp, speciellt där det råder en viss sekretess bland annat inom sociala myndigheter.

Ska skapa lokalt nätverk

Därför beslöts det på mötet att man ska försöka skapa ett lokalt nätverk där arbetsförmedling, fack, arbetsgivare, företagshälsan och svenska kyrkans församlingar i Umeå ska ingå. Man ska också försöka skriva ihop ett konkret erbjudande så att det blir tydligt vad kyrkan är bra på och kan erbjuda.

– Här är vi om ni vill! Det är viktigt att synas, att folk vet att vi finns, sade Per Rylander som menade att ett bra sätt att börja kan vara att starta upp följeslagarfunktioner, kontaktlistor, coachgrupper och kamratstödjare.

Alla var ense om att det kommer bli ett åtagande som sträcker sig över flera år och vidare diskussioner vad gäller det administrativa och ekonomiska kommer att bli nödvändiga, så man beslutade att samordnare blir Kristina Blomberg, diakon i Ålidhems församling, och arbetsnamnet Fas 3.

Nästa träff blir i september.

Text och foto: Sara Grönlund, journalistpraktikant

Dela

Per Rylander, längst till vänster, ledde samtalet om vad Svenska kyrkan i Umeå kan göra i arbetslöshetens spår.

Bild:  

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!