Spira

Unikt samarbete i Sävar

Istället för att kämpa med egna verksamheter, samarbetar och kompletterar samfunden i Sävar varandra.
– Vi är inte längre gäster hos varandra, vi hittar till och med i varandras skåp, säger Gunnel Rehn, ordförande i nya Sävaråkyrkan – en sammanslagning av Pingst- och Missionskyrkan.

- Vi ser alla verksamheter som våra, oavsett i vilken kyrka de sker. Skillnaden är att vi gör det bättre nu och har roligare. Det vi vill förmedla blir också mer trovärdigt, säger Gunnel Rehn som var ordförande i Missionskyrkan i över tio år innan de tillsammans med Pingstkyrkan bildade Sävaråkyrkan i maj. Hon tycker att sammanslagningen gett liv, rörelse och framåtanda.

En gång i månaden har Sävaråkyrkan, Svenska kyrkan och EFS gemensamma söndagsgudstjänster. Var de hålls alternerar mellan kyrkorna.

Viljan till samarbete har funnits länge men personkemin har stämt extra bra de senaste åren.

- Tidigare var ekumeniken mer att församlingarna gästade varandra, nu jobbar vi tillsammans, både anställda och frivilliga. Vi har ju samma barn på byn, säger Marianne Berglund, ordförande för Sävars EFS-krets och kyrkvärd i Svenska kyrkan.

De anställda i de tre församlingarna ser sig som ett gemensamt arbetslag och har regelbundna träffar. Att präster och pastorer träffas för automatiskt med sig mer samverkan och gemensamt program.

Gemensamma tv-gudstjänster gav mersmak
Det finns inget uttalat mål att bilda en enda församling, även om en del hoppas på det.

- För samtal och bön kommer de små grupperna alltid att behövas, säger Marianne Berglund. Men de kan lika väl bestå av personer som i dag finns i olika samfund.

- Ett steg framåt tog ekumeniken då vi samarbetade inför tv-gudstjänster 2006, säger Gunnel.

- Jag tror att den gemensamma förbönen på söndagskvällarna för Sävar och verksamheterna, varit viktig i processen, säger Marianne Berglund.

Tillsammans har kyrkorna bland annat körer, scouter, tonårsgrupp, konfirmander och frälsarkranskurser.

Pingstkyrkans tidigare lokaler hyrs av kommunen som förskola.

Dela

Marianne Berglund, EFS, och Gunnel Rehn, Sävaråkyrkan, slår följe i Sävar. Foto: Sven-Erik Frick

Bild:  

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!