Spira

Brevväxling förklarar kyrkbygge

Varför har Umeå stads kyrka sitt torn åt norr? Och hur kommer det sig att bänkarna står bakom pelarna? De frågorna kan byggnadsantikvarie Karin Eriksson svara på, tack vare att hon dykt djupt ner i kyrkans arkiv.

Julen 1887, ett halvår före den stora stadsbranden, brann Umeå stads kyrka ner till grunden. Uppdraget att rita en ny gick till den nyinsatte stadsarkitekten F.O. Lindström.

Om detta berättar Karin Eriksson i sin avhandling Studier i Umeå stads byggnadshistoria. För att hitta material sökte hon sig till kyrkans arkiv, och använde ritningar och byggnadskommitténs protokoll.

– De förde så väldigt noggranna protokoll förr, så man får god blick för hur de resonerade, säger Karin Eriksson.

Kyrkan är byggd i gotisk stil, eftersom man ansåg att gotiken uttryckte den kristna känslan på bästa sätt. Allt strävar uppåt och ska lyfta människan från det jordiska.

F.O Lindström ville egentligen lägga kyrkan där Mimerskolan ligger idag, eftersom det var svårt att bygga en tungstenkyrka så nära älvstranden. Men umeborna ville att kyrkan skulle ligga där den alltid legat, och byggnadstekniken fick anpassas efter det.

– Lindström vågade inte gräva ner grunden, utan lät istället bygga grunden på marken och lade jord utanpå, så kyrkan byggdes på en konstgjord kulle, berättar Karin Eriksson.

– Och tornet, som är den tyngsta delen av en kyrka, lades i norr, så långt från älven som möjligt.

Inredningen i kyrkan ritades också av F.O Lindström. I en brevväxling med byggnadskommitténs ordförande kan man läsa att han förkastar ett förslag att sätta en kopia av Thorvaldsens Kristusgestalt på altaret, eftersom det inte passar ihop med den övriga stilen.

Svårare följa beslut med e-post

Kyrkans bänkar stod ursprungligen mitt i salen, utan någon mittgång.

– Vid en renovering på 1930-talet tog man upp en mittgång, så en del av bänkarna kom in bakom pelarna, berättar Karin Eriksson.

Hon tycker det är intressant att i dokumenten kunna se hur människor resonerade då och lära sig om hur de förhöll sig till det heliga. Eftersom mycket kommunikation nu gått över till e-post är hon rädd att man i framtiden inte kommer att kunna följa resonemangen bakom beslut på samma sätt.

– Byggnaden är ju ett dokument i sig, men de skrivna dokumenten behövs också för att kunna förklara den, säger hon.

.............................................................................................

> Läs mer om Samlingar i Spira nr 1 2009:

Allt kan bli en samling

Guldkorn bland tusentals papper

Åsa trivs med få prylar

Inre städning passar i fastan

Inledare: Våndan att slänga lertroll

.............................................................................................

Senast uppdaterad: 23 februari 2010

Dela

Stadsarkitektens ursprungliga förslag till stadskyrka blev för dyrt

Bild: Mari Paajanen

Läs mer!

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!