Spira

Gör en egen korsvägsandakt

En korsvägsandakt består av 14 tavlor med kort bibeltext och bön. Ibland finns den tomma graven med som en femtonde station. Stanna till vid varje station och reflektera. Kanske känner du igen dig i några av Teresia Dèrlens tankar. Vila i bönerna.

Jesus döms till döden
Det är lätt att känna sig oskyldigt dömd. Kanske vara utanför på jobbet utan att få försvara sig. Vem vänder man sig till när man som vuxen förväntas vara stark och stå upp för sig själv?

Hjälp mig att bara ha dig inför ögonen, när människor och omständigheter reser sig upp emot mig.

Jesus tar korset på sig
Skuld kan vara tung att bära, särskilt om man »avskaffat« synden och inte får känna dåligt samvete. Men fel som vi gör kan förlåtas.

Jesus Kristus, förbarma dig över mig som har del i världens skuld. Förlåt.

Jesus faller första gången
Framtidens krav, kanske i form av en hopplös arbetssituation, kan ge känslan av fritt fall. Men en människas värde är inte beroende av hennes situation.

Gud, hjälp mig vara, inte bara göra och synas. (Martin Lönnebo)

Jesus möter sin mor Maria
Kanske finns det ingen större smärta än att se sitt barn lida, oavsett om det är sjukt, ligger för döden eller upplever annan sorg.

Gud, vi lämnar det dyrbaraste till dig. Välsigna och bevara. (M Lönnebo)

Simon från Kyrene hjälper Jesus bära korset
Det finns tillfällen när jag bär andras smärta och tillfällen när jag behöver bäras. Kanske är det svårare att ta emot omsorg.

Hjälp mig att inte titta bort när vädjande blickar söker mina ögon.

Veronika torkar Jesu ansikte med en duk
Någon jag älskar kan tonas ut i mitt minne. Jag blir rädd för att inte längre minnas ansiktsdragen, men vill våga tro att kärleken är tillräcklig.

Låt din bild alltid vara tydlig i mitt inre.

Jesus faller andra gången
När livet faller samman i sjukdom får jag hålla fast vid mitt »jag« och inte värdera mig efter kroppens styrka. Oavsett vad som händer vet Gud vem jag är.

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. (Psalm 768)

Jesus talar till Jerusalems kvinnor och barn
Världens plåga drabbar oss med jämna mellanrum, kanske särskilt när vi är tonåringar.

Låt mig få komma med hopp till dem som gråter.

Jesus faller för tredje gången
När döden gör sig påmind i våra liv kommer insikten att livet är så oerhört sårbart, att detta liv är allt jag får.

När allt är taget ifrån mig, bli du mitt allt.

Jesus blir avklädd
När det mest personliga blottas för andra, när ingenting är heligt av det som är mitt. Jag är sårbar när min värdighet tas ifrån mig.

Bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga. (Ps 17:8)

Jesus korsfästs
Att fastna i det som förstör genom att spika fast sig själv eller andra i en livssituation som är destruktiv, kanske ett drogmissbruk eller en våldsam relation.

Du hoppas när jag inte tror. Du går inte. Du ger inte upp.

Jesus dör på korset
Själens mörka natt. Ångest och känslan av total ensamhet som inte kan delas med någon eftersom ingen ser den eller orkar vara där.

I din seger tar jag skydd mot all ondska.

Jesus tas ner från korset
Vid en dödsbädd kan livet plötsligt stanna upp och dagarna inte längre ha något namn. Samtidigt blir livets helighet särskilt påtaglig.

För du till sist samman våra händer och lyft din välsignande hand över det andetag som avslutar mitt liv.

Jesus läggs i graven
Tystnad. Ovisshet. Väntan. Det finns inte längre något att göra eller säga.

Med dig går jag genom döden och möter glädjen och ljuset.

Den tomma graven
Hoppet märks oftast i små saker. Som att plötsligt märka att det är vår eller höra sig själv skratta. Varje kris skakar om livet, men en dag inser man att krisen inte längre är, livet är omformat. Tomrummet fylls.

Tack för livet som föds på nytt och på nytt. (Caroline Krook)

Bönerna utan namn är skrivna av Martin Modéus och finns i kapitlet om Korsvägsandakt i Bönboken - tradition och liv (Verbum). Återgivna med tillstånd.

Senast uppdaterad: 26 mars 2010

Dela

Läs mer!

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!