Spira

Sorgegrupper också för barn

3 000 svenska barn om året förlorar någon nära. För första gången ska barn kunna gå i sorgegrupper i Umeå. ”Sorgegrupper för familjer ” är ett unikt samarbete mellan Svenska kyrkan, Rädda barnen och Västerbottens läns landsting. 23 gruppledare utbildas i veckan.

- Som barn och tonåring kan man känna att man både vill och måste ta hänsyn till andra i familjen som också sörjer. Som förälder kan det vara svårt att orka med att vara ett stöd för barnen när ens eget liv är i kaos. Barn har särskilda behov precis som vuxna när någon närstående går bort, säger Karin Nordfeldt Hansson, diakon på Sjukhuskyrkan som tar emot anmälningar till grupperna.

De blivande gruppledarna sitter i en hästskoform i Ålidhemskyrkans serveringsrum. De är volontärer från Rädda barnen, Barncancerföreningen, samt diakoner, präster och pedagoger från Svenska kyrkan och anställda i landstinget och kommunen. Sorgegrupperna är religiöst och politiskt obundna.
Det blir avbrott för en namnlek som också passar att använda i en sorgegrupp. Gruppledarna får kasta små linfrökuddar, "pysslingar", mellan varandra och säga namnet på den de kastar till. Snart är tjugo kuddar igång och skratt blandas med utrop av  namn.

Gör tillvaron mer begriplig

Ledarna på utbildningen, Yvonne Jonsson från Stockholms stift och Lotta Polfelt, Rädda barnen, har arbetat med barn i sorg sedan början av -90 talet. De delar bland annat med sig av erfarenheter från sorgegrupper efter Tsunamin.
Ett syfte med grupperna är att personerna får träffa andra och dela, men också att familjerna ska kunna och våga vara mera öppna om sin sorg.
- Men vi kan aldrig bidra till att det blir bra, vi kan inte ge tillbaka personen som gått bort. Bara gå med en bit på vägen, säger Lotta Polfelt.
Den pedagogiska modellen för grupperna, med "terapeutiska effekter" är framtagen av Rädda barnen. Teman, samtal, lekar, övningar ska stödja de sörjande i processen. De får ta emot, dela kunskap och stöd att uttrycka sig, vilket gör tillvaron mera hanterlig och begriplig och bidrar till att de återfår kontrollen i sina liv.

Korttidsterapi som verkar

- Det här är en korttidsterapi, redan från början vet vi hur många träffar vi har. Det finns inte tid för så djupa tolkningar. Det verkar ändå. Vi tillhandahåller ramarna och hjälper dem en bit på vägen i att förstå mer om sin sorg. Nya samtal kommer att födas mellan barn och föräldrar, säger Yvonne Jonsson.
I höst startar första omgången. Familjerna ses en kväll i veckan i Ålidhemskyrkan och delas in i tre parallella åldersgrupper, 6 till 12 år, 12 till 19 år och vuxna. Enkel middag eller ett fika för alla inleder och avslutningsvis kan grupperna samlas igen. Ett liknande arbete finns i Svenska kyrkan i Karlstad. Det unika i Umeå är att olika organisationer samarbetar och gruppledare med olika erfarenhet och arbetsfält kan komplettera varandra.

Föräldrar vill veta barns tankar

I början av sorgeträffarna är det viktigt att enas kring regler, som att det man får höra inte förs vidare.
- Det händer att föräldrar vill veta vad som sägs i barnens samtal. Jag brukar då ofta berätta att deras barn kämpar och verkligen arbetar med sin sorg och att det inte är lätt alla gånger, oftast räcker det som svar. Ibland kan jag som ledare tala med barnen och plantera tanken att det kan vara bra för henne eller honom om vi berättar för föräldrarna, säger Lotta Polfelt.
Samtalet mellan lärarna och gruppledarna återkommer till barns rätt att inte berätta om de inte vill. Och alla har rätt att sörja på sitt sätt.
- Många är rädda att barn sluter sig, det gäller att förstå vilket sätt barnet sörjer på, ibland kan de behöva hitta mer konstruktiva sätt. säger Lotta Polfelt.

Yvonne Jonsson leder också kurser om sorg på Ersta Sköndals högskola.
- Det här breda samarbetet är mycket bättre, det är svårt för en person som själv åker iväg på en kurs att efteråt förankra på hemmaplan och bygga upp något. För att kunna ha sorgegrupper kan man inte heller ha för litet upptagningsområde.

Hoppas få med kommunen

Sedan tre år arbetar Svenska kyrkan i Umeå med sorgegrupper för vuxna som mist en livskamrat eller en förälder.
För ett år sedan började en styrgrupp från kyrkan och organisationerna, ett idogt arbete för att kunna starta grupper för familjer. Enligt nya hälso- och sjukvårdslagen från januari ska landstingen ge råd, stöd och information till barn som hastigt förlorat en nära anhörig och vid behov ska de tillsammans med kommunerna upprätta en plan för barnet. Man hoppas att också kommunen ska vilja ingå i samarbetet.
- Där finns förebyggande individ och familjeomsorgen, hälsocentralerna och skolorna, säger diakonerna Maria Westerlund och Åse Lindegren som finns med i styrgruppen.

Dela

I sorgegrupper för familjer får också barn stöd i sin sorg. Tidigare har det bara funnits sorgegrupper för vuxna.

Bild: kyrko cd1

Vill du veta mer?

Amälan och frågor till Sjukhuskyrkan och Karin Nordfelt Hansson vx 090 - 7851300, eller till Carina Strand på Rädda barnen vx 08 - 6989000. 

På Rädda Barnens hemsida finns också mer information.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!