Spira

Ella och Jemima Resare har flera förslag för att förbättra för barn. "Mer skatt till genvägar så det inte blir så långa bilresor för barn" säger Ella som ska åka bil långt på semestern med familjen. Bild: Erika H Magnusson

De ser när vuxna lyssnar

Umeå Maria församling har länge lyft fram barnens perspektiv. Ella och Jemima Resare går i barngruppen 62:an. De kan snabbt avgöra när vuxna lyssnar.
- De tittar på en och svarar, säger systrarna samstämmigt.

- Vi får inte alltid som vi vill, men ledarna i 62:an bryr sig och försöker så långt det går, säger Ella Resare.

Till exempel försöker ledarna ordna så barnen inte blir missnöjda med den gruppaktivitet de hamnar i. Ledarna lyssnar oftast och frågar vidare om de inte förstått.

Även hemma när Ella och Jemimas familj kommit fram till vilka sysslor de ska ha runt maten, har barnen fått vara med och bestämma och föräldrarna har lyssnat.

- Jag fyller diskmaskinen men behöver inte plocka av bordet för jag tycker tallrikarna är så kladdiga innan de sköljts, säger Jemima Resare.
- Jag dukar och plockar av bordet, säger Ella Resare.

De tycker båda att det är viktigt att samhället tänker på barn. Jemima berättar om äckliga toaletter på skolan. Äntligen är det bestämt att de ska byggas om.

Medvetenhet om barnens rättigheter märks på hur vuxna kommunicerar med barn, menar Carina Sandström, ledare för 62:an. Sedan 2002 gör kyrkorådet i Umeå Maria församling barnkonsekvensanalyser vid beslut.

Kurs i barns rättigheter

Nyligen ledde Carina Strandh från Rädda barnen en halvdagsutbildning i Mariakyrkan om barnkonventionen, som vände sig till Svenska kyrkans anställda, förtroendevalda och landstingspersonal. Värdefullt, tyckte Carina Sandström.

- Det är alltid viktigt att få friska upp de här glasögonen man ska ha på näsan, att få vinkla perspektivet på olika frågor.

Barnkonsekvensanalyserna har lett till att arbetet med barnverksamhet fått större del av personalens tid. Det har anställts en diakon för att jobba med barn och familj och barnverksamheten har fått 25 procent extra i sina tjänster. Däremot saknas söndagsskola eller speciell gudstjänstverksamhet för barn. En brist kyrkorådet nu arbetar med.

Kyrkomötet, kyrkans riksdag, beslutade i höstas att en paragraf om barnkonsekvensanalys ska skrivas in i kyrkoordningen efter en motion av ledamot Gunnel Lagerkvist (C), även ordförande i Umeå Maria.

Senast uppdaterad: 26 maj 2010

Dela

Tidigare artiklar om barnkonsekvensanalys

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!