Spira

"Vi måste vara medvetna om att vårt vatten ingår i ett kretslopp, och vara försiktiga med det" säger Birgitta Fritzdotter, på besök i vattenverket utanför Umeå. Bild: Alexandra Andersson Ellis

Dricker du vatten från Niagarafallen?

– Hela världens historia går genom våra kroppar! säger Birgitta Fritzdotter, tidigare VA-chef i Umeå kommun.
För henne är vatten det tydligaste exemplet på återbruk som finns. Följ med till Forslunda utanför Umeå för att se varifrån vattnet i kranen kommer!

Vattnet vi dricker, lagar mat i och som finns i våra kroppar är samma vatten som bildades när jorden kom till för flera miljarder år sedan. Vattenmolekylerna har inte förändrats, utan bara gått runt, runt. Kanske befunnit sig i Niagarafallet, eller i en tiger, innan de hamnade i vattenglaset.

- Det bildas aldrig något nytt, och det säger något om hur rädda vi borde vara om det, konstaterar Birgitta Fritzdotter. Hon är kemist och mikrobiolog, och har arbetat med vatten hela sitt yrkesverksamma liv.

Umeås första vattenverk byggdes vid Nydalasjön efter stadsbranden 1888. Sedan 1920-talet har umebornas dricksvatten hämtas från Vindelälvsåsen. 1952 byggdes Forslunda vattenverk. Längs vägen ut till vattenverket reser sig med jämna mellanrum ett tjugotal små byggnader ur marken.

- Det är djupborrade grundvattenbrunnar. Där pumpas dricksvattnet upp, informerar Birgitta Fritzdotter, medan vi svischar förbi på vägen.

Sveriges bästa dricksvatten

Hon berättar att grundvattenmagasinet fylls på med älvsvatten, som filtreras genom grusåsen, för att grundvattennivån inte ska sjunka för mycket.

Framme vid vattenverket kläs vi i skyddsrockar, hårnät och skoskydd, innan vi beger oss in i lokalen där umebornas dricksvatten hanteras. Där är fullt med stora, öppna bassänger, vissa medelhavsblå, andra roströda.

- Det ser ut lite som nyponsoppa, eller hur? säger Birgitta Fritzdotter, när hon lutar sig mot räcket till en av bassängerna, där vattnet luftas för att järnet i det ska oxidera.

Järnet filtreras sedan bort genom att vattnet långsamt rinner genom ett sandfilter i bassängens botten. I nästa bassäng, den medelhavsblå, höjs ph-värdet genom att vattnet filtreras genom en kalkbädd. Sedan är det färdigt att drickas och förvaras i reservoarer tills umeborna vrider på sina kranar.

- Vi har ett av Sveriges bästa dricksvatten. Det innehåller inga bakterier och behöver inte kloreras, berättar Birgitta Fritzdotter.

På Forslunda vattenverk passerar varje dag 25 miljoner liter vatten. Lika mycket går sedan genom reningsverket på Ön, innan det släpps ut i älven igen. Ett hushåll på fyra personer beräknas förbruka mellan 500 och 1000 liter vatten per dygn. Mer än en tredjedel av dricksvattnet går åt bara när vi spolar i toaletten.

- Ju mer vatten som går ut i avloppet, desto dyrare blir reningsprocessen. Särskilt om man använder produkter som inte är miljövänliga, säger Birgitta Fritzdotter.

VIll lämna bra vatten till nästa generation

Hon påpekar att varje enskild människa har möjlighet att påverka vattnets kvalitet, genom att exempelvis välja bra disk- och tvättmedel och hur vi tvättar bilen.

- Många går med liv och lust in för sopsortering, och det är bra, men hur vi hanterar vattnet har en ännu mer direkt miljöpåverkan i närområdet. Till exempel kan olje- eller bensinläckage från fordon förstöra en hel vattentäkt.

Birgitta Fritzdotter tror att vi i Sverige är lite bortskämda med bra vatten, så att vi tar det för givet och glömmer att det ingår i ett kretslopp.

- Risken är att vi tar för lite hänsyn till vattnet och släpper ut ämnen som inte hör hemma där, inte av illvilja, men av okunskap.

Själv brinner Birgitta för att lämna över så bra vatten som möjligt till kommande generationer.

- Vattenmängden på jorden blir varken större eller mindre, men vi människor blir allt fler och måste vara mer varsamma med det vatten vi har, säger Birgitta Fritzdotter.

Senast uppdaterad: 26 maj 2010

Dela

Birgitta Fritzdotter, tidigare vatten- och avloppschef i Umeå.

Bild: Alexandra Andersson Ellis

Läs mer om vatten

Information om vatten och avlopp i Umeå kommun, samt tips på hur man bland annat städar miljövänligt: Umeva

Se hur statusen är på valfritt vattendrag eller sjö: www.vattenkartan.se

Rent vatten är en viktig del i många utvecklingsprojekt som får stöd av Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete
www.svenskakyrkan.se/vatten

Mer om Återbruk

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!