Spira

Gunnel Lagerkvist är ordförande i Umeå Maria församling. Till vardags driver hon ett konsultföretag med sin man. Bild: Erika H Magnusson

Drömmer om iskyrka 2014

Spiras serie om ordförandena i Umeås kyrkoråd fortsätter. I Umeås yngsta församling Umeå Maria, har Gunnel Lagerkvist varit ordförande sedan 2002.

Kategorier: Förtroendevald 

Hon är en samverkansentreprenör av stora mått som fått igenom motioner för barnens rätt i stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
- Jag tycker om att göra saker för människor med behov, säger Gunnel Lagerkvist, C, ordförande i Umeå Maria församlings kyrkoråd.

När Gunnel Lagerkvist hade småbarn och besökte kyrkan vid Mariehems centrum, fanns det plats för 35 personer i kyrkorummet. I den nybyggda Mariakyrkan några år senare rymdes 180.

- Jag minns den hissnande känslan under byggandet, ska det verkligen vara så här stort? säger Gunnel Lagerkvist, som satt med i byggkommittén och varit förtroendevald sedan dess.

Kyrkan stod klar 1982, men något år senare byggde man ut för första gången.

När Gunnel nu ser framåt ligger fokus på kulturhuvudstadsåret 2014, hon vill vara med och lyfta fram kyrkans kultur och mötesplats. Gunnel hoppas att församlingar och frikyrkor i kommunen, uppbackade av kyrkan i stiftet och nationellt ska kunna bygga en iskyrka.

- Den kunde ligga vid Nydalasjön eller varför inte vid Umeå stads kyrka mot älven?

Delaktig tar ansvar

Sedan 2002 har Umeå Maria gjort barnkonsekvensanalyser när de tagit beslut. För drygt ett år sedan fick Gunnel igenom en motion på riksnivå, om att föra in barnkonsekvensanalys i Kyrkoordningen.

I höst har hon tagit initiativ till en motion, om att Svenska kyrkan i Umeå ska kartlägga församlingarnas arbete mot rasism och ta fram en värdegrund och strategi för att möta främlingsfientlighet.

Nuvarande mandatperiod är Gunnels tredje som ordförande. Efter valet i fjol byttes många ledamöter ut, det blev fler socialdemokrater och lägre medelålder.

Mariakyrkan har sedan starten arbetat med delaktighet och varje kyrkorådsledamot är kontaktperson för någon verksamhet.
- Kommunikation mellan kyrkorådet och anställda är A och O. Då får man anställda med sig och den som känner sig delaktig tar ansvar.

Ett av de stora samverkansprojekt Gunnel Lagerkvist initierat är Integrationsnätverket I.N i Umeå, där hon är kyrkans representant. Nätverket står bakom projektet Integration genom föreningsliv.

Senast uppdaterad: 16 december 2010

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!