Spira

Bild: Sara Sandberg

Meditation och målarbok i ett

En korsning mellan meditation och målarbok – så kan ett Iotakors beskrivas.
– Det är en andlig övning, där de olika färgerna verkar i dig medan du målar, berättar prästen Susanne Kostet, som leder samlingarna i Ålidhemskyrkan.

Kategorier: Andlig friskvård 

Tuber med blå färg ligger utlagda på bordet tillsammans med penslar och vattenglas. Stillsam pianomusik ljuder i rummet.

- Den blå färgen handlar om havet, om djupen. Att vända från yta till djup och låta själen komma till uttryck, eller bara vila där, säger Susanne Kostet.

Att måla Iotakors är en tradition från den koptiska kyrkan i Egypten. Var och en av de sex färgerna har en särskild betydelse, och på bordet ligger de snirkliga korsen, med färgerna röd, gul och grön redan ditmålade. Ikväll har turen kommit till den blå färgen, som står för kommunikation och kreativitet.

Efter en kort meditation och avslappning är det dags att börja måla.

- Vi målar och fyller på med det blåa i livet, antingen det är ett behov av vila, eller av att låta det som pågår djupt inom oss komma till uttryck, säger Susanne.

 

Ny tanke om inre uttryck

Jag doppar penseln i den blå färgen och sätter igång, övertygad om att det är vila och nedvarvning jag behöver. Men medan jag fyller de små rutorna med färg formas en ny tanke - om balansen mellan uttryck och intryck. Hur ofta låter jag egentligen mitt inre komma till uttryck och skapar något? Fyller jag inte mest på med ny information?

När vi sköljt av penslarna samlas vi i en halvcirkel och delar med oss av de tankar som dök upp under målningen. Det är alltifrån reflektioner om vattnets konsistens till berättelser om drömmar. Till sist läser vi tillsammans psalmen »I Guds tystnad får jag vara«.

- Den som vill kan bära med sig den blå färgen till nästa gång vi träffas - kanske ha den på sig som en påminnelse, eller bära den som en inre bild eller som en bön om det man vill fördjupa.

Susanne Kostet kom i kontakt med Iotakorset vid en retreat
i Egypten.
- Det var en jättestark upplevelse för mig att måla korset. Jag har alltid påverkats av färg, och tycker om att använda sinnena, inte bara tänkandet.

Tanken är inte är att tillverka ett kors, utan att måla under bön och reflektion, och låta färgerna tala till en.

- Färgerna i korset påverkar alla delar av livet. Till exempel är rött mer jordnära, medan vitt står för gudomlighet. Tillsammans berör de hela människan - kropp, själ och ande.

Iota är en grekisk bokstav, som inleder den grekiska stavningen av namnet Jesus.

Ålidhemskyrkan anordnar återkommande kurser och retreater med Iotakorsmålning.

Senast uppdaterad: 16 december 2010

Dela

Måla på egen hand

ar1006b_lotakors

I Iotakorset finns färger som symboliserar olika delar av livet. Iotakorset har rötter i den koptiska kyrkan i Egypten och målas som meditation över livet.

Måla en färg i taget och reflektera över: Hur finns färgens symboliska betydelse i mitt liv? Vad behöver jag jobba med i livet för att förverkliga färgens betydelse?

 Ladda hem ett omålat kors här och följ den ifyllda förlagan. 

Rött - kärleken
Om att bejaka rötter, kroppen, kraft och sexualitet.

Gult - värdet
Om att leva i kontakt med sitt okränkbara värde som människa och göra val utifrån det.

Grönt - växandet
Om att leva som ett träd, rotad med fötterna på jorden och öppen mot himlen, om att bejaka växande och förändring.

Blått - nåden
Om att leva i kontakt med djupen inom sig och låta själen komma till uttryck, om kommunikation och kreativitet.

Vitt - ljuset
Om Guds stilla brinnande låga i människan, om att leva vänd mot ljuset.

Svart - gränser
Om att sätta kloka gränser i livet och om den frihet som öppnar sig då.

Ålidhemskyrkan anordnar återkommande kurser och retreater med Iotakorsmålning.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!