Spira

"I den kristna traditionen har det ofta sagts att Gud har skrivit två böcker: naturens bok och Bibeln." Det säger Mats Wahlberg, som lade fram sin avhandling om naturen som skapelse vid Umeå universitet. Bild: Ingela Hjulfors Berg

Paulus får stöd av modern filosofi

Har naturen tillkommit slumpmässigt eller är den skapad? Det samtalade teologiforskaren Mats Wahlberg om med kyrkoherde Kenneth Nordgren i vårens sista Teologiska rummet i Umeå stads kyrka.

"Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga" Romarbrevet 1:20

Så beskriver aposteln Paulus sin syn på skapelsen, vilket lär vara ett tydligt uttryck för naturlig teologi och uppfattningen att skapelsen inte är slumpmässig. Det handlar om att genom förnuftet se Skaparen i skapelsen.

I sin avhandling tolkar och försvarar Mats Wahlberg Paulus syn på skapelsen med hjälp av rön från modern medvetande- och perceptionsfilosofi. Närmare bestämt är det filosofen John McDowells tankar om medvetandet och dess relation till världen som Wahlberg använt sig av.

- Min tes är att Paulus skulle kunna ha rätt, säger Mats Wahlberg. Det skulle kunna vara möjligt att se, direkt och utan slutledning, naturliga strukturer som uttryck för en medveten avsikt. På samma sätt som vi tycks kunna se mänskligt beteende och mänskliga konstverk som uttryck för avsikter, känslor och andra medvetandetillstånd.

Kontroversiell forskning

En del humanister anser att Wahlbergs avhandling är kontroversiell då de tycker att den ifrågasätter Darwins evolutionsteori och tangerar att vara kreationistisk.

- Det är helt fel, säger Mats Wahlberg. Jag utgår ifrån att alla biologiska strukturer har tillkommit genom en process av evolution genom naturligt urval. Detta är dock förenligt med att naturen är skapad.

Många teologer och filosofer förespråkar i dag en uppfattning som kallas »teistisk evolution« och innebär att Gud skapar genom evolutionen.

Kristendomen har alltid gjort en skillnad mellan skaparen och skapelsen.
- Däremot kan vi hitta Gud i naturen, likväl som i samspelet mellan människor och i kyrkan. Naturlig teologi går ihop med en uppenbarelse i Jesus Kristus, säger Mats, som själv tillhör katolska kyrkan.

Avhandlingen heter Seeing Nature as Creation: How Anti-Cartesian Philosophy of Mind and Perception Reshapes Natural Theology

Senast uppdaterad: 26 maj 2010

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!