Spira

Sara Öbergs son Henning känner igen de flesta sångerna Bild: Peter Lindegren

Småttis tar ton på Tomtebo

Å upp å upp å ner, å framåt, framåt, framåt, stopp
Sång och rams-stunden på Småttis har kommit till den fysiskt tyngsta biten för föräldrarna. De små däremot uppskattar de många lyften.

Skaran är ganska blygsam på den öppna gruppen för förstagångsföräldrar med barn som håller till i Svenska kyrkans nya lokaler på Sjöfruskolan. Sju barn med föräldrar är här.

- Att träffa andra föräldrar och byta erfarenheter så här är jätteviktigt. Det är roligt att träffa de med barn som är lite äldre, för att förbereda sig för vad som kommer sedan, säger Maria Waltersson som är här med dottern Vera Forsgren.

Generellt sett är många av förstagångsföräldrarna i Ålidhems församling studenter som kanske inte har ett socialt nätverk här.

- Studiekompisarna har sällan barn och lever ett annat liv. Genom Småttis vill kyrkan erbjuda ett gott sammanhang och hjälpa föräldrar att hitta andra i bostadsområdet i samma situation, säger Småttisfröken och diakon Kristina Blomberg.

Liksom Maria Waltersson och Vera Forsgren är Per och Hjalmar Norell återvändare. Att gruppen är liten är en mysfaktor de tilltalas av.
- På Ålidhemskyrkans öppna förskola är det mycket folk men här försvinner man inte i anonymiteten, säger Per Norell.

Därmed inte sagt att målgruppen är liten; 2008 föddes över hundra barn.Ibland är det program på Småttis, deltagarna har provat både babymassage och babybokprat, samt haft besök av distriktssköterskorna och en präst som talat om dopet.

Efter en stunds lek och undersökningar av allt inom räckhåll för de små, samt föräldrasnack är det dags för sångstund. Det hörs lite oro i vuxenleden, vissa sångrörelser är tydligen fysiskt ansträngande. Under sången ser småttingarna ut att känna igen sig och är extra uppmärksamma.

Barnabönen är nog det enda kyrkliga inslaget, säger Kristina Blomberg som kallar Småttis för »lågtröskelverksamhet«.

Småttis vill kyrkan erbjuda ett gott sammanhang och hjälpa föräldrar att hitta andra i bostadsområdet i samma situation, säger Småttisfröken och diakon Kristina Blomberg.Gud som haver med en extra vers avslutar före fikat.

Senast uppdaterad: 28 februari 2011

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!