Spira

Bild: Anna Ågrahn

Tacksamhet kan tränas

Att säga »tack« gör inte bara någon annan glad. Den som känner tacksamhet är lyckligare, mår bättre och lever längre än andra. Till viss del beror förmågan på gener, men tacksamhet kan också tränas upp.

Kategorier: Andlig friskvård 

Det kan låta som ett osannolikt framgångskoncept, men studier har visat att tacksamhet skapar både lycka och hälsa. Andra positiva känslor som intresse, glädje och lugn har också den här påverkan, men tacksamhet skiljer sig genom att vara en känsla som nästan alltid riktar sig utåt.
- Den som uttrycker sin tacksamhet kan få bättre sociala relationer, konstaterar Filip Fors, som forskar på Umeå universitet om lycka.

Ökar välbefinnande

Förmågan att ofta känna positiva känslor som tacksamhet är till viss del ärftlig, men man påverkas också av att befinna sig bland andra som ofta säger »tack«.

- Forskare har sett att tacksamhet kan tränas upp. De som provat till exempel tacksamhetsdagbok har ökat sitt välbefinnande, berättar Filip Fors, och nämner andra metoder som tacksamhetsbrev och tacksamhetsalbum.

Träningspass i gudstjänst

Studier har också visat att tacksamhet är vanligare bland människor som utövar en religion. Åsa Norin, diakon i Kyrkan på campus, är inte förvånad över det.
- Var annars tränar man tacksamhet som i kyrkan? Där ingår det naturligt i gudstjänsten, i psalmer och böner, att säga »tack för…«

Åsa Norin tycker själv att hon har haft nytta av sin kyrkliga träning.
- Jag har en benägenhet att vara kritisk och hitta fel i tillvaron. Tacksamhet hjälper mig att bara vara i nuet och upptäcka det jag redan har, säger hon.

Använder andra ord

Samtalen hon har med studenter återkommer ofta till tacksamhet - även om de inte använder det ordet.
- Det handlar om att uppmärksamma allt det som faktiskt fungerar i deras liv, även när de känner sig misslyckade.

I kristendomen riktar man inte bara sitt tack till andra eller ut i intet, utan till Gud, och det finns en poäng med det, menar Åsa Norin.
- Genom att se livet som en gåva från en god Gud övar man upp sin tillit. Den som kan säga tack till Gud kan lättare ta emot Guds kärlek och se att man är värd att älskas, säger hon.

Får inte tillrättalägga

Men att betona tacksamheten för mycket kan ha sina baksidor. Åsa påpekar att det inte får ske på bekostnad av andra känslor.
- Det finns en risk i kyrkan att det blir för tillrättalagt och att negativa känslor som ilska och frustration hämmas. För att tacksamheten ska bli äkta, måste man också få uttrycka jobbiga känslor

Senast uppdaterad: 9 november 2010

Dela

Så blir du mer tacksam

Känslan av tacksamhet kan tränas upp. Här är några tips på övningar!

Dagbok
Ta en dag i veckan eller en stund varje kväll när du skriver ner några saker du verkligen uppskattar och är tacksam över. Det kan vara något trivialt som vädret eller en god glass, eller mer betydelsefulla saker som en vän, en partner eller livet i stort.

Brev
Skriv ett brev till en person du känner djup tacksamhet inför. Effekten blir extra stark om du sedan besöker personen och läser upp brevet.

Album
Ta ett vackert album och fyll det med foton och texter över personer och saker du är tacksam över.

Meditation
Välj ut vacker musik och sätt dig bekvämt. Slut ögonen och slappna av i kroppens alla delar. Tänk dig att du går in i en trädgård och sätter dig på en behaglig plats. Se framför dig människor som berikat ditt liv och koncentrera dig på en i taget.

Bön
Be en bön där du tackar för det som du uppskattar i livet. Be fritt eller en skriven bön.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!