Spira

Del av målning. Se hela målningen som pdf, under artikeln. Bild: Anna Ågrahn

Höjdpunkter i helgens drama

– För mig är högmässan en festmåltid, säger prästen Susanne Dahl om den vanligaste och mest ritualfyllda gudstjänsten i Svenska kyrkan. Samtidigt tror hon att liturgin kan behöva förenklas och förklaras. Här följer några nedslag i högmässans dramaturgi!

Kategorier: Andlig friskvård 

I Umeås kyrkor anordnas varje vecka olika typer av gudstjänster - vardagsmässor, taizémässor, familjegudstjänster, musikgudstjänster… Söndagens vanligaste gudstjänst kallas högmässa, och är den gudstjänst som har mest liturgi, alltså mest ritualer.

- Visst bor det något särskilt i högmässans drama, och allt behöver inte alltid förklaras. Men liturgin kan också skapa distans och utanförskap. Man behöver få nycklar för att kunna förstå, konstaterar Susanne Dahl, som tycker om att vrida och vända på ordningen och skapa nya gudstjänstformer.

Hon tycker att den som läser upp en bibeltext kan förklara i vilken miljö och till vem den är skriven, och att den gamla trosbekännelsen, skriven utifrån en helt annan världsbild, kan bytas ut eller kompletteras med en modernare trospsalm.

Att det är betydelsefullt att fira gudstjänst är Susanne övertygad om.

- Det fyller ett grundläggande behov hos människan att möta sig själv och bejaka sin relation till något som är större. Gudstjänsten hjälper mig att förstå vem jag är, och vem Gud är, säger hon.

 

Berör flera sinnen

En högmässa består av fyra delar - förutom inledning och avslutning de två stora sjoken ordet, som består av bibelläsning och predikan, och måltiden, som är ett annat ord för nattvarden.

- Egentligen handlar de båda delarna om samma sak - att förmedla Kristus. I ordets del genom att översätta bibeltexten till vardagslivet och i måltiden genom en fysisk upplevelse. Och vi människor är olika, vissa tilltalas mer av ord, andra vill få fler sinnen berörda.

Vilken del som är viktigast i gudstjänsten tycker Susanne är svårt att säga.

- Gudstjänsten är en plats som möjliggör ett möte. Det mötet kan ske var som helst - i musiken, orden, nattvarden, välsignelsen.

 

Höjdpunkter i helgens drama (pdf)

Senast uppdaterad: 8 september 2011

Dela

Gudstjänster i Umeå

Varje vecka firas i snitt 32 gudstjänster* i Umeås kyrkor. Och då har vi bara räknat Svenska kyrkans gudstjänster. Variationen är stor med allt från högmässa till bluesmässa. Varför inte testa en av varje i höst?!

 

Högmässa

Kyrkans viktigaste gudstjänst med nattvard och rik liturgi. En förenklad version kallas söndagsmässa.
> Tips! Högmässa den 11 september kl 11.00, Umeå stads kyrka

Söndagsgudstjänst

Ingen nattvard, utan ord och text står i fokus.
Avskalad liturgi.
> Tips! Söndagsgudstjänst den 25 september kl 10.00, Sjöfruskolan, Tomtebo

 

Vardags- och veckomässa

En nedbantad och mer lättillgänglig variant av högmässan.
> Tips! Mässa torsdag den 22 september kl 19.30 i Mariakyrkan

 

Iona- och Taizémässa

Enkla mässor med böner och sånger som har ursprung i skotska Iona och franska Taizé.
> Tips! Iona-mässa den 18 september kl 18.00 i Backens kyrka

 

Sinnesrogudstjänst

En gudstjänst med rötter i tolvstegsmetoden. Gemenskapen och delandet betonas.
> Tips! Sinnesrogudstjänst den 18 september kl 18.00 i Ålidhemskyrkan

 

Familjegudstjänst

En gudstjänstform skapad för barn. Kallas även »gudstjänst med stora och små«.
> Tips! Vardagsmiddag och gudstjänst med stora och små, torsdag den 15 september kl 17.00, Kyrkans hus Yttersjö

 

Musikgudstjänst

Gudstjänst med musik i centrum. Mycket avskalad liturgi och enkelt språk.
> Tips! Minns du sången-gudstjänst den 25 september kl 11.00, Tavelsjö kyrka

 

Temagudstjänst/-mässa

Gudstjänst eller mässa fritt uppbyggd kring ett särskilt tema. Kan ha namn som Disneymässa, pilgrimsmässa eller kärleksmässa.
> Tips! Bluesmässa i Böleängskyrkan den 23 oktober kl 11.00

 

Ordförklaring I en mässa ingår nattvard, gudstjänst är utan nattvard

Aktuellt program www.svenskakyrkan.se/umea

* 2010 firades 1 666 gudstjänster med totalt 88 000 besökare inom Svenska kyrkan i Umeå. Antalet gudstjänster per vecka varierar under året, men snittet var 32 i veckan.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!