Spira

Karl-Axel Johansson efter nära 30 år som ordförande för ÖG

Karl-Axel Johansson summerar 30 år som ordförande för Öppen gemenskap när han nu lämnar uppdraget vidare. "Under dessa år har Öppen Gemenskap vuxit från att vara en liten ideellt sinnad kamratgrupp till att idag vara en av Umeås mest betydelsefulla aktörer på den socialpolitiska arenan som ett komplement till Umeå kommun" skriver han i ett avslutande brev.

Den sista oktober lämnade jag vidare ordförandeskapet för Öppen Gemenskap efter att ha haft äran att i nästan 30 år leda församlingarnas gemensamma diakonala arbete för de kanske mest utsatta i Umeå.


Under dessa år har Öppen Gemenskap vuxit från att vara en liten ideellt sinnad kamratgrupp till att idag vara en av Umeås mest betydelsefulla aktörer på den socialpolitiska arenan som ett komplement till Umeå kommun.

Vi har drygt 20 anställda, flertalet högutbildade och specialister samt många volontärer som bidrar med en alldeles särskild kompetens. Vi bedriver inom Öppen Gemenskap och vårt sociala företag PoolBro öppenvård, behandlingshem, fältverksamhet, kvinnojour, Second Handbutik med sportinriktning, palttillverkning och paltrestaurang. Vi har ett kök med cateringuppdrag, en nystartad syateljé och vi bedriver verksamhet för barn, ungdomar och anhöriga bland annat i form av läger.


Hjärtat i Öppen Gemenskaps verksamhet är och har alltid varit Öppet Hus som också är en verksamhet som funnits med nästan ända från begynnelsen. Varje dag serverar vi kaffe, smörgåsar, lunch och tre gånger per vecka middag till självkostnadspris i våra lokaler, numera på Kungsgatan 79. Dit är alla välkomna, även den som är drogpåverkad, för en stunds gemenskap, aktivitet, värme och annan näring. Många kommer till oss när de har svårt att tolka och förstå papper från olika myndigheter eller för att vi ska gå med som stöd vid möten. Andra kommer för att slå hål på ensamheten. En och annan vill ha en dusch och rena kläder. Ibland slussas människor vidare inom vårt nätverk för annan specialistkompetens. Öppet Hus finansierat internt, av huvudmännen, och det är kanske ingen slump?


Öppen Gemenskaps verksamhet innebär relationsarbete och stödjande arbete i ett vardagssammanhang. Med utgångspunkt i det friska och fungerande stödjer vi oss på Aaron Antonovskys salutogena teorier, där fokus ligger på hälsobringande faktorer, istället för det som eventuellt är "sjukt". Vi letar efter orsakerna till att människor trots olika påfrestningar mår bra och håller sig friska och på det sättet vill vi synliggöra möjligheten att växa som människa och bistå i att förmedla hopp inför framtiden.
Medlemmar, eller huvudmän, i Öppen Gemenskap är Svenska kyrkan, EFS, Svenska Missionsförbundet och Frälsningsarmén samt Hela Människan Västerbotten. Umeå kommun är adjungerad i styrelsen. Att vi kunnat samla företrädare för Svenska kyrkan och frikyrkoförsamlingarna i ett så långlivat och angeläget forum är en på många sätt fantastisk bedrift.


Jesus var en människa som levde bland utstötta, delade deras vardag, hjälpte dem och ibland var den som behövde hjälp. Så vill Öppen Gemenskap verka och i mina ögon är det därför just huvudmännen finansierar Öppet Hus. Välfärdssamhället anordnar inte gemenskapslokaler för vuxna. Men det gör vi som är en kristen organisation eftersom vi tror att det viktigaste i livet är Gemenskap, och inte bara med Gud.


Det sista stora ärende min styrelse fick på sitt bord var en viktig men uppslitande organisationsförändring som vi ännu inte är helt färdiga med. I stora drag handlar det om att samla ansvaret för verksamheten hos en chef och samtidigt öka huvudmännens inflytande genom en decentralisering där årsmötet (som i de flesta föreningar) ska besluta om budget och verksamhetsplan. De flesta jag talat med har fullt ut stött styrelsens förslag och beslut men därutöver har enstaka kyrkor offentligt i media funderat på att dra tillbaka sitt stöd till Öppen Gemenskap. Självklart hoppas jag att detta inte verkställs. Ett brett stöd och engagemang för Öppen Gemenskap är viktigt i sig, på sätt och vis mer angeläget än enstaka församlingars ekonomiska stöd.


Men då oro redan uppstått bland besökare och allmänhet kring Öppen Gemenskap ekonomi och möjlighet att fortsätta verksamheten vill jag försäkra att Öppen Gemenskap står på stadiga ben även om uttalanden i media kan ge ett annat intryck. Även om enstaka kyrkor skulle dra tillbaka sitt stöd så handlar det om sammantaget kanske 10 000 kr i en budget på 14 miljoner kr. Vi pratar alltså om promillen. Sammantaget står Öppen Gemenskap stabilt på jorden och såväl församlingar som andra viktiga intressenter sluter upp i tillräckligt hög grad!


Inför framtiden finns många spännande utmaningar och det är med blandade känslor jag lämnar rodret. Det allra mest glädjande är dock den tillit jag känner inför att verksamheten kommer att drivas vidare med kraft och kompetens i händerna på skickliga representanter i styrelse, bland annat den tillträdande ordföranden Levi Bergström, och personal med stor kompetens, ett lovordat bemötande och en fantastisk människosyn. Arbetet för människor i utsatthet är, tyvärr, långtifrån avslutat.


Karl-Axel Johansson, ordförande för Öppen Gemenskap från april 1982 till den 31 oktober 2011

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!