Spira

Jag döper dig ... Bild: Peter Lindegren

Namnen i dopet

Barn döps i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Varför då? Svaret finns i föreställningar i Bibeln, där ett namn ses som mer än en etikett.

I Bibeln sägs det finnas ett djupt samband mellan ett namn och personen som bär det, namnet är en del av individen.

Detta betyder det när prästen i dopet säger...

Skriv hans/hennes namn i Livets bok
En tanke är att om ens namn utplånas innebär det fullständig undergång. Detta är en bön om evigt liv för barnet.

Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
När någon nämnde sitt namn över något gjorde han det till sin egendom, enligt dåtidens affärssed. Att döpa i Guds namn kan innebära både att man döper med tanke på Gud och att den som döps blir Guds egendom.

Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig
Namn och person kan vara synonymer och att handla i någons namn innebär att handla å någons vägnar, för någons skull.

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat
Att vanhelga Guds namn ses som att kränka Gud själv. Att helga Guds namn är att inse att Gud är helig. Detta är en bön om att Guds helighet ska bli tydlig på jorden.

I Faders och Sonens och den helige Andes namn, amen
En person kan låna ut sitt namn som en fullmakt för att ge någon auktoritet att handla i ens ställe. Att be i Guds namn kan syfta på att man anser sig be med Guds auktoritet. Det kan också betyda att man tillkallar Guds kraft genom att nämna Guds namn.

Senast uppdaterad: 22 maj 2012

Dela

Välja namn

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!