Spira

Vittnesbörd handlar om att dela det som ligger nära hjärtat. Bild: A A

Delar det som ligger nära hjärtat

Redan i Bibelns påskberättelse talas det om vittnesbörd, ett ord som många associerar till väckelserörelsen och dagens frikyrka. I dag talar man oftare om »att dela«.

Påskens vittnen kallas den samling lärjungar som enligt Bibeln får se Jesus efter hans död och uppståndelse. Han hjälper dem med fisket och äter tillsammans med dem. Lärjungarna uppmanas att vittna över hela jorden om det som de sett och hört, och deras förkunnelse kallas vittnesbörd. Det grekiska ordet för vittne har gett upphov till ordet martyr.

 

Vittnesbörd i en form av en personlig berättelse om Guds hjälp kanske mest leder tankarna till frikyrkan, med rötter i 1800-talets väckelserörelse.
I kontrast till dåtidens kyrka ville man förenkla språket och ta ner förkunnelsen till ett individuellt plan. Små skrifter med berättelser om hur människor hamnat i svårigheter och fått hjälp av Gud, lästes privat och på möten.

Kolportörer, som spred skrifterna, och andra mötesdeltagare bidrog med egna berättelser, och så växte vittnesbördstraditionen fram.

Vittnesbörd är fortfarande vanliga, men nu pratar man oftare om att »dela sin berättelse«.

 

I Svenska kyrkan har vittnesbördstraditionen inte riktigt fått någon plats. Men på senare år har så kallade sinnesrogudstjänster börjat sprida sig, där ett viktigt moment är att dela med sig av sin livsberättelse, med inspiration från AA-rörelsens delande. Skillnaden mot ett traditionellt vittnesbörd är att berättelsen kan vara mer »mitt i livet«, det måste inte finnas ett lyckligt slut att berätta om.

- Jag tror det finns ett behov av att dela sin berättelse. Att berättelsen är inlyft i gudstjänstfirandet gör något särskilt med en. Det blir lite som kollektiv själavård i gudstjänstform, säger Siv Olsson, präst i Ålidhems församling, som leder sinnesrogudstjänster.

Senast uppdaterad: 29 mars 2012

Dela

Spira om: Vittnen

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!