Spira

Hopp · harmoni · helhet · förundran · mening med livet · personlig tro · andlig kontakt · andlig styrka. Bild: Emil Nyström

Inga genvägar till andlig hälsa

Vill du må bättre? Börja träna din existentiella hälsa!
Hopp, förundran och tro kan motioneras, och måste inte ha något med religion att göra. Snabba genvägar kan du dock glömma.

- Tänk om vi kom på en medicin som ger sju års längre livslängd, lägre blodtryck och bättre resultat på cellgiftsbehandling. Då skulle vi antingen få Nobelpriset eller bli betraktade som kvacksalvare.

Religionspsykolog Cecilia Melder, som är inbjuden till Umeå av Mariakyrkan och Kyrkan på Campus för att tala om existentiell hälsa, fortsätter:

- Men det är precis vad vi har gjort, även om den inte går att stoppa i ett piller eller ta som en intravenös lösning.

»Medicinen« hon talar om är existentiell hälsa. En person som känner hopp, harmoni och helhet mår bättre. Det gäller både den så kallade självuppskattade hälsan och den mätbara, som blodtryck och respons på rehabilitering. Den existentiella hälsan fungerar lite som en disk i ryggen som kan kompensera ohälsa som vi drabbas av i livet. Vi kan må bra trots att vi är sjuka, förklarar Cecilia Melder.

 

"Vi är mer än våra kroppar" 

Det räcker alltså inte att förebygga och behandla sjukdomar för att vi ska må bra. I Cecilia Melders avhandling »Vilsenhetens epidemiologi« fanns inget samband mellan hur personerna mådde och om de var sjuka. Visserligen talar man ofta om helhetsperspektiv inom vården, men Cecilia tycker att det finns en blindhet för hur viktig den existentiella dimensionen är.

- Vi måste börja prata om meningen med livet och ta de existentiella frågorna på allvar. Vi är mer än våra kroppar och mentala förmågor, betonar hon.

Det är förstås inget nytt. Man behöver inte bläddra särskilt långt i vare sig Bibeln eller Koranen för att hitta insikten om att människan är kropp, själ och ande. Även politiska program och folkhälsoreformer använder begreppen. Cecilia talar dock hellre om människans fysiska, mentala och existentiella dimension.

Vilka existentiella behov har vi då? Världshälsoorganisationen who har listat åtta stycken: hopp, harmoni, helhet, mening med livet, personlig tro, förundran samt andlig kontakt och andlig styrka. De två sistnämnda kan sticka lite i ögonen i svensk sekulariserad kultur. Internationellt behöver dock andlig - spiritual - inte ha något med Gud att göra, betonar Cecilia. Visst kan andlig kontakt handla om en personlig religiös tro, men det kan likaväl vara andra sammanhang som ger kraft och samhörighet, exempelvis en politisk övertygelse eller miljörörelsen. Något som är större än mig själv och som kan ge vägledning i olika livsval.

 

Samlar på "wow"

Bland de åtta behoven på listan är förundran Cecilia Melders favorit.

- Förundran är gratis och så lätt att självmedicinera! Samla på upplevelser som ger wow-känsla, uppmanar hon och tipsar om ljudet av en porlande bäck eller solens reflexer i ett cykellyse som ett barn uppmärksammar.

Flera av personerna som intervjuades för avhandlingen berättade att de som barn haft en naturlig relation till »något större«, men förlorat den med åren. Kanske beror det på att tron inte hållits levande. För existentiell hälsa är precis som kondition, den måste underhållas. Och när den saknas finns ingen beredskap i samhället.

- När jag behöver uppgradera min tro lämnas jag till mitt eget sökande, säger Cecilia.

Veckotidningarnas käcka råd om att stryka i almanackan eller åka på spa är inte tillräckliga, tycker hon. Vi behöver hitta former för att jobba grundläggande, djupgående och långsiktigt med våra »meningsbyggande system« som Cecilia kallar den karta och kompass vi behöver för att hantera livet.

 

Allt har inte längre sin tid

Cecilia tycker att en app - alltså ett program för smarta mobiltelefoner - kunde vara ett sätt att få hjälp att träna sin existentiella kondition. Måndagar står hopp i fokus, tisdagar förundran, onsdagar mening och så vidare. För varje dag skulle appen innehålla fakta hur man ser på exempelvis hopp i olika kulturer och trossammanhang. Man skulle få exempel på teater och litteratur som lyfter hopp, möjlighet att själv ta foton och samla på hoppfulla bilder och avslutningsvis en enkel andningsövning.

Meningsskapande system är inte bara en känsla, det vore en alltför bräckligt grund att bygga på. Vi behöver även en teoretisk ram och återkommande handlingar som kan bära oss, betonar Cecilia.

Just det var kanske lättare förr. För trots att det är en välsignelse att ha tillgång till hela världen via Internet finns nya utmaningar i att vara människa, säger Cecilia och berättar om sin morfar. Trots att hans mamma hade åtta barn och ingen tvättmaskin minns han aldrig att hon var stressad. Sanningar som »Allt har sin tid« och »Var dag har nog av sin egen plåga« hjälpte henne att hitta mening och helhet trots svårigheter i livet.

Senast uppdaterad: 7 september 2012

Dela

Träna din inre kondis!

> Läs hur olika kulturer, religioner och forskare ser på begrepp som hopp och förundran.

> Fundera vad det betyder i ditt liv. Prata med andra om vad som ger dem hopp.

> Använd kreativa uttryck. Måla meningen med livet, ta hoppfulla foton. Det som är svårt att sätta ord på kan få färg och form.

> Praktisera andningsteknik, meditation eller avslappning.

 

Andlig friskvård

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!