Spira

Mission impossible or necessary?

Svenska kyrkans temadag om mission i Umeå den 10 november samlade få deltagare. Det beklagar Gunnar Lundqvist som reflekterar över vilken plats mission har i kyrkan idag.

Svenska kyrkans temadag om mission i Umeå, lördagen den 10 november samlade få deltagare och medelåldern bland oss som var med var ganska hög. Detta beklagar jag, med tanke på vad mission idag och inför framtiden kan stå  för, och den kunskap som förmedlades. Kan det ringa deltagandet/intresset bero på att ordet mission är belastat av gamla föreställningar inom kyrkan?

I mina unga år talade man om att kyrkan bedrev mission för att omvända hedningarna.

Det var en stor händelse i bygden när någon missionär kom på besök och med hjälp av ljusbilder eller svart/vit film berättade om hur "negrer" lämnat hedendomen.

Numera används knappast ordet mission på det sättet i kyrkan. T ex samlar man inte längre in pengar för missionsändamål, utan för Kyrkans internationella arbete. Det är väl i och för sig inget fel i den begreppsförändringen, men frågan är om mission är ett problematiskt område i kyrkan?

Utanför kyrkan är dock ordet mission användbart i dagens samhälle. Det kan då röra sig om ekonomiska eller organisatoriska frågor, eller att våra svenska militärer har en mission i något konfliktområde. Men då säger man inte att man bedriver mission utan att man har en mission.

Men det har faktiskt också kyrkan, en global mission, given av Jesus Kristus.

Eftersom ordet mission är ett centralt begrepp, också i dagens kyrka, så är det viktigt att klara ut vad begreppet står för, och det fick vi god hjälp med under nämnda temadag.

 

Missionärer stödjer HBT-personer i Nicaragua

Missionären Katarina Hedqvist berättade om hur hon och hennes man ställdes inför helt nya uppgifter i den lilla kämpande lutherska kyrkan i Nicaragua.

En viktig uppgift var att stödja HBT-människor. Katarina beskrev bl a transpersoner som sökte sig till kyrkan, och efter inre och yttre kamp blev accepterade och fick en ny livsuppgift.

Olle Kristensson, Sveriges Kristna Råd, talade om mission och evangelisation i en förändrad värld, lokalt och globalt. Kajsa Ahlstrand, professor i missionsvetenskap, förmedlade kunskap om hur begreppet mission växt fram inom kristenheten och vad det stått och står för i skilda tider.

Mission är ett centralt begrepp enligt Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Det står för uppgifter som alla församlingar ska beskriva och utöva, enligt sin eget formulerade Församlingsinstruktion.

Jag är övertygad om att alla som kommer att delta i det arbetet hade haft god nytta av att vara med vid denna temadag. Det gäller för övrigt alla med olika uppgifter och intressen för att kyrkan ska vara aktuell och relevant i nutid och framtid. 

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!