Spira

Fyra andliga övningar som är insiprerade av Ignatius: lectio divina, retreat, andlig vägledning och återblick över dagen. Bild: Anna Ågrahn

Retreaten förändrade hans liv

En höstdag 1997 tog Lars-Martin Nygren flyget till Göteborg för att delta i en ignatiansk retreat. Dagarna skulle förändra hans liv.

Lars-Martin Nygren kände sig sliten som präst, förälder och make. På plats på retreaten fick han en så kallad andlig vägledare som han tog upp sina problem med.

»Nu har du fem dagar på dig att vila och tala med Gud om det här« rådde vägledaren.

»Just ja, Gud… som jag pratar om hela tiden« tänkte Lars-Martin.

Snart förstod han att andlig vägledning fokuserar mer på relationen till Gud än på problem. Han blev djupt gripen av hela retreaten och beskriver att den förändrade hans liv. Det blev tydligare att Gud har med hela livet att göra.

- Förutsättningen är alltid att kommunicera med Gud om stort och smått. Om jag upplever att ingenting händer i bönelivet, tar jag även det med Gud. Det var så tydligt något här jag längtade efter, som jag inte kunnat sätta ord på, säger Lars-Martin.

Det gäller att hitta former som svarar mot ens längtan, menar han.

- I kristendomen säger vi att Gud är inkarnerad i det som finns runt oss, därför appellerar det ignatianska till mig, säger han. För någon annan passar kanske djupmeditation eller radbandet Frälsarkransen bättre.

 

Från miljö till fattigdom

Retreat, vägledning och tillbakablick över dagen är andliga metoder som återupptäckts i Sverige de senaste tjugo åren. 1500-talets Ignatius av Loyola var knappast först eller ensam om dessa, men systematiserade dem och ses som en av katolska kyrkans viktigaste gestalter och förnyare.

I dag använder Lars-Martin Nygren vägledningen i enskilda samtal som församlingspräst på Teg. Men en andlig vägledare behöver inte vara präst eller diakon, utan kan vara vem som helst som »följer Vägen«.

- Den fungerar som en följeslagare, inbjuden i det pågående samtalet mellan en person och Gud. Jag kan ställa frågor och ge ett bibelord som personen kan meditera över till nästa gång, så skapas öppningar.

Processen leder ofta till nya förhållningssätt i olika delar av livet.

- Här finns hela perspektivet, hur ska vi till exempel leva konkret i förhållande till miljö, vapenupprustning, sociala orättvisor och barnfattigdom?

Senast uppdaterad: 6 september 2012

Dela

Andliga övningar

ar1204b_ignatius

Lectio Divina - andlig läsning

En modell för att läsa Bibeln, oftast tillsammans med andra. Be en bön om att vara öppen för Gud. Läs ett bibelställe, gärna ett där Jesus är med (exempelvis Lukas 19:1-10 om Sackaios). Texten läses flera gånger. Lyssna noga till orden, vilka ord talar till ditt liv just nu? Vad berör dig och får du någon utmaning.

Läs mer: "Läs med hjärtat eller idissla ord" (Spira nr 6 2008)

 

ar1204d_ignatius

Andlig vägledning

Utgångspunkten är att Gud verkar i människors liv men att det kan vara bra att samtala med någon för att se och förstå det. Vägledaren hjälper till att lyssna in vad Gud säger och är en medvandrare.

 

ar1204e_ignatius

Återblick över dagen

Avsätt en stund varje dag och se tillbaka. Hur har Gud mött dig med kärlek i dag? Bara att göra det inför Gud är en bön. Du blir uppmärksam på något positivt du annars inte reflekterat över och det svåra får rätt proportioner. Tacka, be om det du längtar efter och se hoppfullt framåt.

 

ar1204c_ignatius

Retreat

Är att ta ett steg åt sidan för att få perspektiv på ditt liv och dig själv och för att ana det heliga i vardagen. Förutom tystnad och egen tid innehåller retreater mässor, meditation, andakter och måltider.

Läs mer: "Skönt slippa småprata på retreat" (Spira nr 3 2009)

Andlig friskvård

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!