Spira

Efter arbetslivsintroduktionen i Ålidhems församling arbetar Ann-Charlotte Nilsson med bland annat kurser och retreater. Bild: Peter Lindegren

Tillbaka i jobb genom kyrkan

Tillbaka i jobb genom kyrkan Fas 3-begreppet är skrotat, i stället talar Arbetsförmedlingen om personer i sysselsättningsfasen. Oavsett namn vill kyrkan vara en tydlig aktör för människor utanför arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen byter namn på tredje fasen i  jobb- och utvecklingsgarantin till I sysselsättning. I april hade 19 umebor fått jobb sedan årsskiftet och 279 fanns kvar i kategorin.

Ann-Charlotte Nilsson, diakoniassistent och ensamstående tvåbarnsmamma, var nära att hamna i Fas 3 efter en sjukskrivning, men fick i stället arbetslivsintroduktion i Ålidhems församling 2010. I dag har hon en utvecklingstjänst på halvtid.

 - Jag finns med och leder Handens arbete, Rofyllt och Pilgrimskvällar samt kurser och retreater. Mycket av arbetsuppgifterna handlar om att ge ett gott värdskap.

Ann-Charlotte Nilsson upplever en positiv atmosfär i församlingen, att hon både fått växa och misslyckas.

- En arbetsplats där man är behövd är jätteviktigt. Här har jag blivit accepterad och sporrad att pröva vingarna, utan att behöva ta mig vatten över huvudet.

Ann-Charlotte tycker att människor för lätt hamnar utanför arbetsmarknaden i dag och att systemet missar i människovärde. Hon är kritisk till den låga ersättningen för personer i sysselsättningsfasen.

- Arbetsgivaren kan få mer betalt för att ta emot en människa, än vad den personen får att leva på. Den minsta ersättningen skulle ligga i nivå med sjukkassan.

 

Hopp och jobb med loppis

Genom ett projekt som kallas Svenska kyrkan öppnar portarna, ska kyrkan i Luleå stift bli en tydligare samhällskraft inom social ekonomi med målet att ge arbetssökande hopp och värdighet. 47 av stiftets 57 församlingar har deltagit i utbildning inom socialt företagande, social ekonomi och arbetsmiljö.

I maj öppnar second hand-butiken Vändpunkten i Holmsund, som ska drivas med ett tiotal personer i sysselsättningsfasen. Bakom står Öppen Gemenskap och Holmsunds församling.

- Det är 400 kvadratmeter i två plan mitt i centrum, säger platsansvarige Christian Columbus. Förutom loppisförsäljning ska vi kunna laga trasiga möbler och sy om kläder.

Efter två år ska de anställda vara ute i arbetslivet.

- Församlingen vill inte bara finnas inom kyrkans väggar utan vara aktiv part i kommundelen i samarbete med föreningsliv, förklarar Ralph Höber, kyrkorådsordförande. Till det har vi fått stiftsbidrag under två år.

När golvtillverkaren Armstrong med 120 anställda gick i konkurs 2010, ordnade församlingen tillsammans med arbetslivscenter månadsträffar för de som förlorat jobbet. I dag har de flesta arbete.

Även Umeå stadsförsamling är i startgroparna med två projekt som involverar personer i sysselsättningsfasen.. 

Senast uppdaterad: 31 maj 2012

Dela

På tal om tre

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!