Spira

Trefaldighet: Dags att börja växa

Ett fyrfaldigt leve eller att vara enfaldig vet alla vad det är. Men har du koll på trefaldighetstiden, som räcker halva kyrkoåret, från juni ända in i november?
– Det är en tid för utmaningar och att växa och mogna som människa, berättar kyrkoherde Kenneth Nordgren.

ar1203b_mogna

Vintern och våren är ett festligt halvår när kyrkan firar tre stora högtider; jul, när Gud blir människa, påsk, när Guds son dör och uppstår, och pingst, när den Heliga anden ger kraft åt lärjungarna. Därefter följer den lugna och långa trefaldighetstiden, som inleds med Heliga trefaldighets dag, i år den tredje juni.

Trefaldighet betyder helt enkelt treenighet, att den kristna kyrkan ser Gud - fader, son och ande - som tre personer i en.

- Efter ett halvår som påmint om vem Gud är, landar trefaldighetstiden i det egna livet. Då växer och mognar naturen, och kyrkan har laddat tiden med fokus på människans växt och mognad, säger Kenneth Nordgren, kyrkoherde i Umeå stadsförsamling.

Enligt honom handlar det om att växa åt två håll - att fördjupas i tron, låta rötterna växa, och därifrån hämta kraft till att växa uppåt, mot det himmelska. Han menar att människan ofta utvecklas genom att utmanas. Söndagarna under trefaldighetstiden har rubriker som Efterföljelse, Tro och liv, Medmänniskan och Samhällsansvar, och handlar om människan och hennes uppgift
i sin omvärld.

- Tro och liv handlar till exempel om att hålla ihop lära och livsval, så det inte blir ett glapp mellan det jag säger och det jag gör. Det gäller alla områden i livet, som förälder också, konstaterar Kenneth Nordgren, själv pappa till fyra barn.

 

Hoppas på dialog i kyrkan

I gudstjänsten gestaltas trefaldighetstiden genom den gröna färgen som präst och altare är klädda med. Kenneth Nordgren funderar på att i år plantera något i kyrkorummet för att förstärka temat växt och mognad. Han nämner också möjligheten att inbjuda dialogpartners till predikningarna.

- Till exempel en politiker för att prata om samhällsansvar eller någon förening för att samtala om ansvaret för medmänniskan, spånar han.

Målet är att kyrkobesökaren ska få hjälp att fördjupa och utveckla sitt liv, inom många av livets områden - familj, relationer, arbete, ansvar för samhälle och miljö, och även fritidsintressen.

- Temat "Nådens gåvor" kan handla om vad jag brinner för och hur jag förvaltar min passion och mitt engagemang. Under trefaldighetstiden får jag spegla mig själv, se vad jag gör av mitt liv och utmanas.

Så växer tre umebor!

Bild: Mattias Hjalmarsson 

Senast uppdaterad: 15 augusti 2012

Dela

På tal om tre

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!