Spira

Vigselpar och vigselvittnen. Bild: Martin Runeborg Bild: IKON Press

Utan vittnen ingen vigsel

Vittnen hör inte bara ihop med brott, utan spelar också en viktig roll vid stora händelser som födelse, dop och bröllop!

Bröllopsvittne

Brud, brudgum och präst - räcker det för att gifta sig? Nej, faktiskt inte. En vigsel är en offentlig rättshandling, som påverkar en rad familjejuridiska frågor. Därför måste minst två vittnen vara med, som kan intyga att vigseln verkligen ägt rum.

I gamla tider vigdes par oftast i söndagens gudstjänst, med hela församlingen närvarande, men i och med att fler började gifta sig hemma eller i prästgården uppstod behovet av särskilda bröllopsvittnen.

 

Dopvittne

Att utse en fadder till ett barn som ska döpas är en mycket gammal tradition, ända sedan 100-talet. Tanken är att faddern ska berätta för barnet om kristen tro.

På 1800-talet uppstod traditionen med dopvittne, som närvarar vid dopet som en fadder, men inte tar på sig samma ansvar. Eftersom dopet inte behöver bevittnas för att vara giltigt, fyller dopvittnen ingen officiell funktion.

 

Testamentsvittne

Alfred Nobels testamente undertecknades av fyra vittnen. Men närvaro av två vittnen räcker för att svenska testamenten ska vara giltiga.

Vittnena intygar med sina underskrifter att den som skriver testamentet gör det av fri vilja och är »vid fullt och sunt förstånd«.  De måste vara minst 15 år, förstå vad de gör och inte vara nära anhörig till den som skriver testamentet.

 

Vittnesbekräftelse

När Sveriges nya prinsessa Estelle Silvia Ewa Mary föddes följde en rad traditionella ceremonier. En av dem var vittnesbekräftelsen, som hölls dagen efter födseln. Då beskådade riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken och överhovmästarinnan den nyfödda prinsessan och undertecknade ett dokument med sigill. Traditionen är förmodligen från medeltiden, och går ut på att intyga att det kungliga barnet inte bytts ut. Ända fram till slutet av 1800-talet var vittnena med vid förlossningen, i ett angränsande rum.

Senast uppdaterad: 29 mars 2012

Dela

Spira om: Vittnen

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!