Spira

De styr din församling nästa år

48 ordinarie ledamöter och 26 ersättare i kyrkorådet och de sex församlingsråden valdes på senaste kyrkofullmäktige. Georg Andersson, S, valdes till ordförande i fullmäktige och Leif Hognert, Posk, till ordförande i kyrkorådet. Här är hela listan!

Kategorier: Kyrkovalet 2013 

De 53 ledamöterna i kyrkofullmäktige för Umeå Pastorat utsåg måndagen den 9 december ledamöterna i kyrkorådet för hela pastoratet och församlingsråden för de sex församlingarna. Sammanlagt 48 ordinarie ledamöter och 26 ersättare.

Bland de ordinarie ledamöterna är män och kvinnor lika många, bland ersättarna är kvinnorna dubbelt så många som männen.

Vid ordförandeklubborna är dock männen betydligt fler, sex män och två kvinnor valdes till de åtta ordförandeposterna.

Som ordförande i kyrkofullmäktige valdes Georg Andersson, S. Han har varit ordförande i Umeå stadsförsamlings kyrkoråd senaste fyra åren.

Ordförande i kyrkorådet är Leif Hognert, Posk. Han är pensionär och ny i kyrkopolitiken och har tidigare arbetat som personaldirektör och biträdande landstingsdirektör vid Västerbottens läns landsting.

 

Fullmäktige, presidium:

Georg Andersson, S, ordförande
Inge-Bert Täljedal, Posk, vice ordförande
Gudrun Lindström, C, 2:a vice ordförande

(Alla ledamöter i kyrkofullmäktige finns här)

Kyrkoråd Umeå Pastorat:

Leif Hognert, Posk, ordförande
Levi Bergström, S, vice ordförande
Erik Lundgren, S
Roland Samuelsson, S
Inga-Lisa Lundström, S
Marie-Louise Nilsson, S
Bengt Bergius, Posk
Ulf Dahlgren, Posk
Annika Vikström, Posk
Elin Wrethén, Posk
Monika Sandström, C
Marianne Fridh, Kr

 

Församlingsråd

Umeå landsförsamling

Stig Johansson, Posk, ordförande

Bo Glas, Posk
Lars Sandberg, S
Birgitta Holmgren, S
Ewa Miller, BA
Maria Karlsson, C

+ ersättare:
Emma Dencker, UN
Glenn Sjöström, S
Cecilia Sundqvist, Posk

 

Tegs församling

Titti Ådén, S,
ordförande

Bernt Andersson, S
Martin Lundström, Posk
Elin Örebrand-Frost, Posk
Rickard Danielsson, Posk
Kjell Dahlberg, Kr

+ ersättare
Erik Lovén, S
Erika Danielsson, Posk
Harriet Eriksson, UN/Ba

 

Umeå Maria församling

Britt-Inger Forssell, Posk, ordförande

Dennis Larsson, S
Solveig Jonsson, S
Sally Danielsson, S
Annika Vikström, Posk
Gudrun Lindström, C

+ ersättare
Eva Ögren, S
Ellen Ljung, Posk
Birgit Hedman, UN

 

Ålidhems församling

Anders Karlsson, Kr,
ordförande

Lena Forsberg, Posk
Martin Erlanson, Posk
Jenny Andersson, S
Torbjörn Lindquist, S
Astrid Wolff-Feychting, S

+ ersättare
Roland Samuelsson, S
Yngve Gustafsson, Posk
Margareta Olivius, UN/Posk

 

 

Umeå stadsförsamling

Georg Andersson, S,
ordförande

Emilia Wallin, S
Jari Prosi, S
Lena Hallgren, Posk
Tommy Bäckström, Posk
Maria Lindvall, Posk
Jan-Erik Burén, C
Lars Hedlin, UN

+ ersättare
Birigt Aronsson, S
Ove Persson, S
Elin Wrethén, Posk
Carin Gruffman, Kr

Tavelsjö församling

Rolf Appelblad, C,
ordförande

Doris Grellman, C
Stefan Ahlgren, Posk
Malin Berglund, S

+ ersättare
Vera Eriksson, UN/C
Gunnar Westberg, C

 

 

 

Dessutom valdes revisorer, valnämnd och ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

S = Socialdemokraterna, Posk = Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, C = Centerpartiet, Kr = Kristdemokrater i Svenska kyrkan, BA = Borgerligt alternativ, UN = utan nomineringsgrupp

 

 

Dela

Kyrkofullmäktige röstade för alla valberedningens förslag, redovisade av ordförande Bengt Bergius.

Bild: Ulrika Ljungblahd

Georg Andersson, S, utsågs till ordförande för kyrkofullmäktige, Umeå Pastorat 2014-2017.

Bild: Ulrika Ljungblahd

Leif Hognert, Posk, valdes till ordförande i kyrkorådet för Umeå Pastorat 2014-2017.

Bild: Ulrika Ljungblahd

Kyrkovalet 2013

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!