Spira

Valupptakt i Tavelsjö

Läger och andra verksamheter för barn ska vara avgiftsfria! Slå vakt om församlingarna, så de inte hotas av stordrift! Kyrkan ska vara Jesu händer och fötter i samhället!
Det var några av uppmaningarna från nomineringsgrupper på söndagens upptakt inför kyrkovalet.

Kategorier: Kyrkovalet 2013 

Om en dryg månad, den 15 september, är det kyrkoval och söndag den 4 augusti inbjöd Tavelsjös församling till ett valtorg där väljare hade chans att ställa frågor och valbara representanter från nomineringsgrupperna, chans att vinna röster.

Svenska kyrkan i Umeå blir ett enda pastorat vid årsskiftet.
- Viktigast politisk fråga med den nya organisationen är att vi slår vakt om de enskilda församlingarna, så att inte stordriften hotar dessa som är grunden. Fördelen är att vi kan göra saker billigare tillsammans, sa Bengt Bergius, talesperson för Partipolitiskt obundna, POSK, efter att ha konstaterat att han inte drog upp medelåldern med sina 71 år.

Tavelsjö församling ville att nomineringsgrupperna skulle säga något om hur de ställer sig till projektet Kyrkan i centrum i Tavelsjö och till om Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling -TuRe ska få köpa prästgården billigt. Projektidén är att bygga bostäder för äldre och utöka servicen i anslutning till det särskilda boendet Sjöbacka med hälsocentral, restaurang och idrottshall på kyrkans mark. Tanken är att prästgården ska användas och att kyrkan är med och driver verksamheten. Umeå kommun och Luleå stift betalade förstudien, men kyrkonämnden i Umeå valde att avstå.

Bengt Bergius påminde om att de pengar som finns är församlingarnas gemensamma, underförstått att varken Tavelsjö eller någon annan församling kan få för stor del. Han tycker inte att en försäljning av prästgården ska forceras utan talade om att sträva efter samförstånd i samfälligheten.

ny1308c_valtorg

Bengt Bergius (Posk), Erik Holmlund (Frimodig kyrka), Roland Samuelsson (S), Karl-Olof Olofsson (Kristdemokrater i Svenska kyrkan) och Monika Sandström (C).

Även Borgerligt alternativs Ewa Miller, tyckte i dagsläget det var svårt att svara på frågorna om Kyrkan i centrum.
- Vi ville veta mer om projektet för att kunna ta ställning, men vi tycker det är rimligt med fler aktörer än kyrkan, sa Ewa Miller.

Grupperna tycker olika vad gäller partipolitik i kyrkan. Borgerligt alternativ ser gärna att personer som styr har kyrkan med dess värderingar och tro som utgångspunkt, inte politiska agendor. Ewa Miller talar om att de önskar att "kyrkans värderingar" också får större utrymme i samhället.
Bergius ville vara politiskt obunden för att de flesta aktiva i kyrkor drivs av engagemang för församlingen och inte av partipolitik. Frimodig kyrka är inte heller kopplat till partipolik.

Centerns Monika Sandström menar att även de som inte är uttalat kristna, ska vara välkomna att engagera sig i folkkyrkan. Hon utgick från nomineringsgruppens folder.
- Utöver den grundläggande uppgiftent ska kyrkan vara Jesu händer och fötter i samhället. Kyrkan har ett stort socialt och miljömässigt ansvar. Vi vill vara med och driva välfärd, som kyrkans förskola på Ålidhem och det särskilda boendet i Tavelsjö.

Frimodig kyrka och talespersonen Erik Holmlund, vill däremot gynna en aktiv kärna i varje församling liksom budskapet om Jesus. De vill inte ha ett toppstyrt pastorat. Ekonomin ska styras till verksamheter som betonar "Jesus i centrum". Frivillighet och samarbete med EFS och ekumenik med andra kyrkor ser de också som viktigt.

Roland Samuelsson, S, talade om allas lika värde, och om att S liksom C är sprungna ur folkrörelser.
- Nomineringsgrupperna är eniga i de flesta frågor men när det gäller hur vi ska bemöta de som inte har råd att vara med, går våra åsikter dock isär. Vi har helt olika människosyn. Vi socialdemokrater har jobbat för att allt för barn ska vara avgiftsfritt.
Barn i fattigdom ska enligt Socialdemokraterna inte behöva fundera på om det kostar och han menar att det är förnedrande för dem att behöva söka bidrag.

Samuelsson lovordade lokala initiativ som när lägergården i Tavelsjö kom till, men apropå inbjudan till det här valtorget med rubriken Vad kan kyrkopolitikerna göra för Tavelsjö? citerade han John F Kennedy "Ask not what the nation can do for you. Ask what you can do for the nation."
Roland Samuelsson sa också att det behöver bli mer klart kring församlingsgårdar i anslutning både till Backens kyrka och Umeå stads kyrka, innan Socialdemokraterna tar ställning till hur kyrkan kan bidra i Tavelsjö-projektet. Även de efterlyser fler aktörer.

Karl-Olof Olofsson representerade Kristdemokraterna i Svenska kyrkan och talade om Kyrkan i centrum där han varit engagerad.
Han tryckte också på att volontärer är helt avgörande för kyrkans framtid, eftersom kyrkan är så personalkrävande. 
Miljöpartister i Svenska kyrkan hade ingen representant på plats. Liksom Frimodig kyrka ställer de upp för första gången i Umeå.

Valet är den 15 september.

Dela

Ewa Miller från Borgerligt alternativ talade under Valtorget i Tavelsjö lägergård.

Bild: Erika H Magnusson

Före Valtorget var det gudstjänst i Tavelsjö kapell. Johannes Dencker talade om andens frukter, sjöng och spelade gitarr till sången "Solnedgången" som han själv skrivit "Må vi hålla fast vid förlåtelsen och sätta vårt hopp till vår Gud..." Söndagens tema var nådens gåvor och i förbönen var ett av ämnena ett stort engagemang i kyrkovalet.

Bild: Erika H Magnusson

Kyrkovalet 2013

I ett pastorat finns en kyrkoherde. Det betyder att Umeå efter årsskiftet får en kyrkoherde, Kenneth Nordgren, istället för de nuvarande fem.

En nyhet i höstens val är att församlingsborna inte ska rösta fram ett kyrkoråd, istället utser kyrkofullmäktige ett församlingsråd för varje församling, med hänsyn till vilka som föreslagits av nomineringsmöten i församlingarna.

Mer om Kyrkovalet i Umeå

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!