Spira

Vad ska kyrkan satsa på?

Var ska kyrkan lägga kraften? Spira frågade flanörer på gågatan.

Kategorier: Kyrkovalet 2013 

Stig-Olov Stenny1309b_stan

- Ungdomarna. Visserligen bor jag i Finland, men frågeställningarna är nog desamma. Ungdomar har ingenting att göra, ingenting rejält. De har en form av hemlöshet när det gäller vad livet går ut på. Många duktiga ungdomsledare behövs.

 

 

 

Ulrika Engqvistny1309c_stan

- Socialt arbete. Kyrkans och kristnas uppgift är att finnas för de svaga och utstötta. Vi kristna vill gärna vara med dem som är precis som oss själva, men vi ska vara medmänniskor till alla. Kyrkan gör redan mycket, men vi kan göra mer.

 

 

 

Samira Nygård Mirzaeiny1309d_stan

- Hålla liv i ungdomsverksamheten i byarna. Alla ska inte behöva åka in till Umeå för att hitta på något kul. Utbilda bra ungdomsledare. Kyrkan skulle också kunna göra något för ensamkommande flyktingbarn, hjälpa till att upplysa och integrera.

  

 

 

Fredrik Sundqvistny1309e_stan

- Verksamhet för utsatta och hemlösa. Det är viktigt att kyrkan finns med där och syns i det arbetet.

Jesus fanns där i samhällets botten och jag tycker att det verkar vara kärnan i det kristna budskapet.

Dela

Tema Kyrkovalet 2013

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!