Spira

Livskartor påverkar vår tro

Jag har läst två böcker som, var för sig, talar om viktiga livsfrågor. Den ena är biskop Hans Stiglunds bok, med titeln "Gränslandet". Den andra är Luleå stiftshistoriska sällskaps årsbok 2013, med titeln "Väckelse i gränsland".

Hans Stiglund talar om "livskartor" när han beskriver förhållanden som påverkat hans tänkande; upplevelser och ställningstaganden i olika avseenden, som människa och kristen.

Den väckelse han mötte i sin hembygd och den kyrkliga verksamhet och förkunnelse han deltog i som ung blev, som jag förstår, livskartor som påverkat hans förhållningssätt i livet.

Nu som biskop i Luleå stift säger han: "Vi behöver alla leva i en församling och fostras i ett församlingsliv med regelbundenhet i gudstjänstliv, få hjälp till ett eget böneliv och få stöd och inspiration att leva som kristna i samhälle och värld."

Jag önskar och ber att vi som kyrkfolk, inklusive kyrkans anställda och förtroendevalda, tar till oss biskopens ord.

Detta är en livsfråga med tanke på vårt eget liv som människor och kristna. Dessutom handlar det om trovärdighet när vi undervisar och förkunnar för andra. 

 

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!