Spira

Bild:  

"Som ett tecken på min kärlek..."

Vigselringen har ingen juridisk betydelse, men desto större symbolisk. I den kyrkliga vigseln är ringen en viktig del av ritualen.
– Ringen är ett tydligt yttre tecken på samhörighet, säger prästen Staffan Nygårdh.

I svensk tradition byter paret ringar med varandra i samband med förlovningen. Vid vigseln får kvinnan en ytterligare ring medan mannens förlovningsring »omvandlas« till vigselring. På senare år har det blivit vanligare att även mannen får en ny ring vid vigseln.

Symboliken med ringarna är att vara synliga tecken på löften. Dels påminner ringen mig som bärare om att hålla mitt löfte att dela livet med min man/hustru, dels visar den andra att jag redan har ett fast förhållande.

- Dessutom är ringen utan början och utan slut. Den är ett evighetstecken. Äktenskapet är tänkt vara livet ut, även om det ju inte alltid blir så, säger Staffan Nygårdh, präst i Ålidhems församling.

I en borgerlig vigsel är ringväxling valfri, men i Svenska kyrkans ceremoni är ringen central. Efter att båda parterna svarat »ja« på frågan om de vill ta varandra till man/hustru och älska varandra i nöd och lust ber prästen en bön över ringen eller ringarna.

Därefter säger paret sina löften till varandra. Löftet kan avslutas med en formulering där ringen ges eller tas emot: Och som ett tecken på min kärlek vill jag bära/ger jag dig denna ring.

- Denna sista formulering tror jag är en gammal tradition som nu tagits tillbaka, berättar Staffan Nygårdh, som själv inte vigt något par än med den nya ordningen. 

Senast uppdaterad: 23 maj 2013

Dela

Tema: Minnen för livet

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!