Spira

Sund kropp eller yogaflum?

Jesus Kristus hade en mänsklig kropp och tog sig an människors hälsa. Om det talade prästen Susanne Dahl under en radiogudstjänst från Umeå som fick starka positiva - men också negativa reaktioner. Umeprästen Gunnar Lundqvist reagerade på Siwert Öholms blogginlägg där han kallar gudstjänsten yogaflum.

Den 4 augusti skrev Siwert Öholm i sin blogg: "Livgiverskan, kroppen och yogaflum i SRs söndagsgudstjänst, ja det blev den konstiga eftersmaken efter att jag tagit del av gudstjänsten i P1 idag." Han berättar vidare hur han med förväntningar och öppet sinne deltog i denna gudstjänst. Men han skulle komma att fråga sig: "Vad är det som pågar?"

Skälet till detta var att prästen Susanne Dahl inbjudit yogalärare Ulrika Cassel för att förklara vad hon menar med kroppen och andlighet. Cassel berättade om yogans betydelse för kroppen och hälsan.

Gudstjänsten Tillbaka till kroppen sändes den 4 augusti 2013.

Det som sades handlade enligt Öholm om: "en tämligen naiv religionsmix, där Buddahreligionen är svaret för ett sunt liv utan sjukdom och depressioner. Prästen Dahl, skall erkännas, hårddrog inte frågan, … Men lite kristet självförtroende hade inte heller varit fel, eller kristna insikter om Bibelns och kyrkans syn på kroppen och hälsan." enligt Öholm.

Och han fortsätter med att skriva hur hon "förföriskt" blandar kristen erfarenhet om hälsa och kroppen med bibelställen och psalmer "som hon egentligen föreföll ha placerat för att passa en slags `yogakristendom`."

Enligt min uppfattning var det en bra gudstjänst, där man på olika sätt uttryckte ett klart kristet budskap. Öholm säger inte ett ord om den predikan Susanne Dahl höll.

Hon gjorde precis vad han efterfrågade; talade mycket tydligt om Jesus Kristus och hans inställning till kroppen. Han hade ju själv en mänsklig kropp och tog sig an människor i hälsa, sjukdom och död, framhöll Susanne. Hon talade också, med inlevelse, om sin egen och andra människors förening med Jesus kropp i nattvardens bröd och vin, och avslutade med orden i mässan: "Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd."

Samtalet med Ulrika Cassel, som Öholm tycker så illa om, var ett bra inlägg angående frågan om människan som kropp, själ och ande, och borde leda till eftertanke beträffande vårt ansvar för den kropp Gud gett oss.

Slutligen reagerade Öholm på att Susanne uttalade välsignelsen i "Skaparens, Befriarens och Livgiverskans namn".

Också jag reagerade, men av ett helt annat skäl, än Öholm.

Jag anser att prästen skall avsluta både förlåtelseorden och välsignelsen med Jesus egna ord i dopbefallningen, där han säger: "döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn".

Med att använda Jesus ord i dessa sammanhang, gör prästen en direkt koppling till dopet, som är grunden för det kristna livet. Detta har betydelse för den som tar emot förlåtelsen/välsignelsen. Enligt "Förslaget till handbok för Svenska kyrkan" är det dessa ord som skall användas. Där ges inga alternativ.

 

Dela

Tillbaka till kroppen

Hör hela radiogudsjänsten från den 4 augusti 2013 på Sveriges Radios webbplats.

Tillbaka till kroppen

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!