Spira

Kultur i fokus även 2015

Kulturhuvudstadsåret går mot sitt slut. Svenska kyrkans tolv gemensamma aktiviteter är genomförda. Hur känns det nu, Gunnel Lagerkvist (C), ordförande i styrgruppen?

- Det blev ju en succé! Det känns verkligen som att vi lyckades med vår uppgift. Visionen var bland annat att skapa mötesplatser för dialog och fördjupning, eftersom livsfrågorna väcker så mycket som vi umebor måste få rum att samtala om. Kulturyttringarna kan bidra till spännande existentiella samtal. Och det uppnådde vi!

 

Ett internt mål var »lärande«. Vad har ni lärt er?

- När jag läste sammanfattningen av projektledarnas lärdomar blev jag rörd. De berättar hur de vågat vara projektledare, tagit ansvar och upptäckt att de kunde mer än de själva trodde.

 

Vad händer nu då?

- I Umeå är kultur och kyrka ett fokusområde de närmaste åren enligt pastoratets församlingsinstruktion, som fastställs våren 2015. På stiftsnivå hoppas styrgruppen på ett samarbete i projektet Dela tro - dela liv tillsammans med Härnösands stift. Vi hoppas också kunna fördjupa kunskapen kring kultur och teologi med hjälp av universitetet och Folkbildningen i Västerbotten.

Dela

Gunnel Lagerkvist, ordförande i styrgruppen för kyrkans aktiviteter under Kulturhuvudstadsåret.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!