Spira

7 dimensioner, så känner du igen en religion!

Vad är en religion, egentligen? Alla världens religioner har sina egna trossystem, berättelser och riter, som skiljer dem åt. En religion kan ha en gud eller flera, eller ingen alls.
Men det finns sju dimensioner som är närvarande i alla.

1. Rituell dimension

Handlar om praktisk religionsutövning och riter, alltifrån bön, fasta och sätt att klä sig till riter som vigsel och begravning.

 

2. Känslomässig dimension

Det en person upplever och känner, som ger värme och innebörd åt de övriga delarna av religionen - frid, ro, vördnad, mystik, skuld, bävan, hängivenhet, befrielse och hänryckning.

 

3. Narrativ dimension

Berättelser är en viktig del av alla religioner − de förklarar varför världen ser ut som den gör, berättar om religionsföreträdare som Jesus och Buddha, instiftar riter och innehåller levnadsregler. De kan vara nedskrivna eller förmedlas muntligt.

 

4. Dogmatisk dimension

Själva trossystemet och teologin, den intellektuella delen av religionen, som skapar ordning bland myter och riter.

 

5. Etisk dimension 

Kopplingen mellan tro och människans handlande. Etiska frågor om vad som är gott och ont, och lagar och regler den troende ska leva efter.

 

6. Social dimension

Gemenskapen de troende samlas i, till exempel en kyrka med präster, ett kloster eller en friare samling.

 

7. Materiell dimension

De fysiska objekten som byggnader, konst, naturliga platser och symboler.

Senast uppdaterad: 10 april 2014

Dela

Gud har 99 namn

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!