Spira

Halvtid för multireligiös utställning

Hittills har över 100 personer sett utställningen "Gud har 99 namn". Nu har bokningen för både grupper och enskilda öppnat för hösten.

Arbetslag, skolklasser och lärarstudenter har hittills sett den multireligiösa utställningen »Gud har 99 namn« på Ålidhemsbiblioteket med guide. Dessutom har bibliotekets besökare sett montern som står centralt placerad.

Den som vill se utställningen med en av de lokala multireligiösa guiderna kan nu boka för hösten.

En viktig del av utställningen är de praktiska övningarna kring teman som kläder och mat. Guidningen avslutas med att besökaren får reflektera kring vad som är viktigt i det egna livet och utifrån det bygga ett altare, för att bättre förstå det religiösa tänkandet kring vad som är heligt.

Utställningen skapades år 2000, och har i olika format varit bofast i Göteborg och turnerat i Sverige i Sensus regi. Sedan i april visas den i biblioteket på Ålidhem, som en del av Svenska kyrkans arrangemang under kulturhuvudstadsåret.

Dela

Sensus multireligiösa resväska innehåller föremål från sex världsreligioner. Utställningen som visas i Umeå resten av 2014 innehåller ännu fler saker och är dessutom interaktiv.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!