Spira

"Konsten hindrar oss från att falla sönder"

– Dikten, drömmen och leken är språk som passar att nalkas det heliga. Det är språk som inte kan eller ska tydas.
Det sade Caroline Krook, som en av gästerna på temadagen ”Med livets många språk” i Ålidhemskyrkan.

Mitt under kulturhuvudstadsåret, dagen före invigningen av kyrkans stora konstprojekt Fyren, hålls en temadag om kyrka och kultur i Umeå.

Personliga konstupplevelser går som en röd tråd under eftermiddagen, för att avslutas med en gemensam upplevelse i berättarföreställningen Lifsens rot. Tråden börjar med Lisa Tegbys minne av Arvid Knöppels rådjur i brons utanför stadshuset i Skellefteå.

- Mitt sexåriga hjärta blev så förtjust i det där rådjuret . Det var en av mina första starka kulturuppelevser, säger hon och sammanfattar upplevelsen i "skönhet".

- Det talade till mig om något större. Skönhet har sedan blivit ett viktigt språk för Gud.

 

Känsla av helhet

När Caroline Krook därefter delar sitt kulturminne återvänder hon också till barndomen. Till biblioteket i hemmet där hon sittande på golvet läser poesibok efter poesibok. Fortfarande minns kroppen känslan.

- Konsten i vid mening är det enda uttryckssätt som hindrar oss från att falla sönder i olika delar, i huvud och hjärta, i förnuft och känsla. För många är det musiken som tar vid när orden inte räcker till.

Därför kan konstupplevelser ge känslan av att vara en hel människa, kanske till och med helig. När upplevelsen glimmar till kan man kalla det en mystik upplevelse.

Caroline Krooks föreläsning handlar om teologen och psalmförfattaren Olov Hartman (1906-1982). Han arbetade med att hitta nya former för kyrkan att arbeta, han gjorde radioandakter i samtalston och öppnade studiokyrkan i Sigtuna där kyrkorummet ständigt kunde förändras.

Han kallade sig själv "kulturdiakon" och menade att vissa symboler består - som fadern, modern, himlen och solen - andra drabbas av förslitning och måste förnyas. Därför uppmanade gång på gång konstnärer att hjälpa kyrkan att ladda om symboler.

- Han ville att kulturen skulle vara lika självklar som den sociala omsorgen. Konsten gör oss medvetna om människans situation.

 

Tillit till litteraturens kraft

Ett sätt att använda konsten idag för att göra oss medvetna om människans situation är Svenska kyrkans scen "Se människan" på Bokmässan i Göteborg. Erika Hedenström, kultursekreterare i Svenska kyrkan på nationell nivå, är projektledare för de 74 författarsamtal som äger rum under fyra dagar i slutet av september. "Varför gör kyrkan detta?" frågar hon retoriskt och svarar:

- Det finns en tillit till litteraturens kraft, en möjlighet att berätta något om människan. Dels här och nu, dels i den större berättelsen, säger hon. Förhoppningsvis kan samtalen generera ny energi och ny symbolik med den förlösande, förändrande eller fördjupande kraften som ett konstverk kan ha.

 

En enda kropp

Så för hon ett samtal om upplevelser av konst med skådespelare Ellenor Lindgren, som turnerar med sin berättarföreställning Lifsens rot, och Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lunds domkyrka, som säger om teater:

- Jag kan få bevittna mitt eget liv. Min egen erfarenhet spelas upp, eller så får jag tillgång till en annan erfarenhet.

Lena Sjöstrand har skrivit avhandlingen "Mer än tecken - atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar.", där hon undersökt vad som händer i kroppen när människor går i gudstjänst, kyrkospel och teater. Hon betonar att det kroppsliga är en viktig del av riten - i gudstjänsten faller vi på knä, bryter bröd och häller upp vatten. Teaterns och gudstjänstens uppdrag liknar varandra på det sätt att deltagarna tillsammans skapar förutsättningar för att något ska ske. Ibland glimmar det till och man upplever ett gemensamt "nu".

- En enda kropp, en ande, säger Erika Hedenström.

Ellenor Lindgren ska avsluta dagen med sin berättarföreställning Lifsens rot, en dramatisering av Sara Lidmans roman med samma namn. Hon berättar hur boken, som hon hörde i en uppläsning av författaren, nästan knockade henne.

- Jag blev stum av beundran, den träffade mig verkligen, säger Ellenor Lindgren, som är glad att få föra ut Sara Lidman till fler.

Dela

Caroline Krook är aktuell med en boken "Vanmakt och allmakt" som innehåller 30 betraktelser som tar utgångspunkt från Olov Hartmans böner eller psalmer.

Bild: Ulrika Ljungblahd

Ellenor Lindgren, Lena Sjöstrand och Erika Hedenström i ett samtal om kropp och konst.

Bild: Ulrika Ljungblahd

- Det var en jätteinspirerande dag, säger Britt-Inger Forssell, ordförande i Umeå Maria församlingsråd. En idé hon fick var att göra konsten i kyrkan mer synlig en period.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!