Spira

Besökte kyrka från 1400-talet

I vackert vårväder reste Konst i Kyrka med buss till Bygdeå en kväll i slutet av maj.

lasp1406b_bygdea

Bygdeå kyrka och dess kyrkokör hälsade "Konst i Kyrka" välkommen.

Mottagandet i kyrkan var en påminnelse om att vi kommit till en medeltidskyrka. I slutet av 1400-talet byggdes den grå lilla stenkyrkan. Några år in på 1500-talets slogs de mycket vackra stjärnvalen. Det var under dessa valv som kantor Fanny Pettersson med kör hälsade bussresenärerna välkomna med en medeltida hymn "Världens frälsare här" samt vackra psalmen "Kom sommarljus".

Med på resan var historiker Bert Mårald som på ett levande sätt berättade om den tid, då den kristna läran kommit ända till Bygdeå, det var tidigt 1300-tal och allt norrut var  hedendom.

Brit-Marie Andrén ledde en uppskattad vandring genom kyrkan och dess skatter. De allra äldsta minnena är krucifixet på norra kyrkväggen som tidigare ingått i en altaruppsats samt den ljuskrona i form av ett skepp som mycket tidigt kom till kyrkan, en votivgåva och ett tack för en räddning ur sjönöd.

En annan av kyrkans ljuskronor kom även den som en gåva till kyrkan, det var kyrkoherden Lars Burman som 1685 förlänade gåvan. Burman tjänstgjorde i 33 år i kyrkan och hans grav finns i koret, strax intill altaret.

Den vackra predikstolen från 1658 är skänkt av kyrkoherdedottern Karin Trast från Lövånger vid denna tid och smyckad med bland annat fyra träskulpturer av Kristus och några av hans lärjungar. På hösten år 2002 stals just dessa skulpturer av den kyrktjuv som härjade i norrländska kyrkor under mer än tio år. Skulpturerna fördes till Teneriffa där de gömdes som tjuvgods. I dag är de tillbaka på sin plats i kyrkan, mycket tack vare eldsjälen Ola Hanneryd på Jämtlands läns museum och några ytterligare envisa kulturarvsentusiaster som lyckades driva Riksantikvarieämbetet framför sig ända till Santa Crux på Teneriffa.

Predikstolens givare fröken Trast har lämnat spår ända in i vår tid, där trasten i Bygdeås vapen sägs vilja påminna om denna gåva.

Burkhards Precht epitafium i koret, liksom Gunnar Torhamns altarfönster med motiv ur passionshistorien samt den sent framtagna målningen på korväggen "Den heliga staden" målad av Erik Roström gav upphov till frågor och samtal.

Mer samtida föremål i kyrkan är de spår av David Wretling som finns i form av dopfunt och pyramider som väckte minnen hos kyrkobesökarna från tidigare Konst i Kyrka föreläsningar.

Förre prästen i Bygdeå församling Alf Avander berättade medryckande om sin tid i kyrkan samt om kollegan Sven Olof Hägglund som så förtjänstfullt har dokumenterat  såväl kyrka som bygdens historia.

Bygdeå medeltidskyrka är en skatt att besöka under vackra sommardagar då kyrkan är öppen som Vägkyrka med ett digert program av musik och upplevelser.

Kyrkan bär spår av många sockenbor och sentida kommuninnevånares kärlek och omsorg.

Konst i Kyrka är ett samarbete mellan konstfrämjandet i Västerbotten, Umeå konstförening, studieförbunden Bilda och Sensus, Svenska kyrkan samt Umeå kommun.

Foto: Jan Holmström

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!